آرشیو برچسب: بحران آب فلینت

بحران آب شهر فلینت ایالت میشیگان با راهکار گوگل حل خواهد شد !

ایالت میشیگان

گوگل برای حل بحران آب شهر فلینت ایالت میشیگان دست به کار شده و با کمک محققان دانشگاه میشیگان اقدام به توسعه یک نرم افزار کرده است . این نرم افزار می تواند روند بازسازی زیر ساخت آب آشامیدنی در این ایالت را در هر لحظه به مردم گزارش کند . برای مشاهده توضیحات بیشتر با میهن پست همراه شوید .

متن کامل »