آرشیو برچسب: بدون مجوز

جزئیات مسدود شدن سایت‌های خبری بدون مجوز

حسين-انتظامي

به گزارش میهن پست – معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تاکید کرد که از این پس مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات «سایت های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت برمطبوعات، مسدود می شوند و مدیران این سایت‌ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می‌شوند.»

متن کامل »