آرشیو برچسب: جرمن تیتوف

چه کسی برای اولین بار توانست در فضا بخوابد ؟

چه کسی برای اولین بار توانست در فضا بخوابد

از زمانی که بشر توانایی یافت که راه خود را به سمت فضا میسر کند، توانست در گام اول به هر آنچه را که از حضور در فضا – بررسی زمین و منظومه شمسی از زاویه ای دیگر – می‌خواست برسد، رسید و در این برنامه پر فراز و نشیب اتفاقات و رکورد های جالبی نیز رخ داده است که اگر چه بیشتر این اتفاقات و رخدادها سری و غیر قابل بحث است اما بعضی از آن ها همچون – چه کسی برای اولین بار توانست در فضا بخوابد – می تواند برای مردم جالب باشد. با میهن پست همراه ...

متن کامل »