آرشیو برچسب: راهب ژیانر

ربات راهب ژیانر آغازی جدی برای ورود تکنولوژی در حوزه دین ؟

ربات راهب ژیانر

ربات راهب ژیانر  آغازی جدی برای ورود تکنولوژی در حوزه دین خواهد بود! چرا که یک معبد بودایی در حومه پکن تصمیم گرفته برای جذب پیروان، روش‌های سنتی را کنار بگذارد و از فناوری‌ها کمک بگیرد. معبد لانگ‌کوان – Longquan – در چین ربات راهبی را طراحی کرده است که می‌تواند مانتراهای بودایی را بخواند، براساس فرمان‌های صوتی که به او می‌دهند، حرکت کند و مکالمات ساده با بازدیدکنندگان برقرار کند.با میهن پست همراه شیود.

متن کامل »