آرشیو برچسب: روش باروری ابر

باروری ابر تا چه میزان می تواند خشکسالی را جبران کند ؟

باروری ابر

در طول خشکسالی آب کم است، اما آیا باروری ابر برای بارندگی در مناطقی مشخص ، آب مورد نیاز آن منطقه را فراهم خواهد کرد؟ باروری ابر به عنوان متداول‌ ترین و بهترین روش برای تعدیل آب و هوا، افزودن مواد به داخل یک ابر با هدف تقویت تشکیل و رشد شناخته می‌شود. که البته آزمایش های انجام گرفته در زمینه باروری ابر نشان می‌دهد که ممکن است بتوان به صورت مصنوعی بارندگی ایجاد کرد. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »