آرشیو برچسب: نسبت حجم آب و حجم زمین

سهم کم زمین از تقسیم آب در بین سیارات منظومه شمسی !

آب در بین سیارات منظومه شمسی

آب در بین سیارات منظومه شمسی به گونه ای تقسیم شده است که زمین با وجود حیاتش در مقایسه ایم موضوع به قولی بیابانی بیش نبوده و به نسبت آب بسیار کمی را در خود جای داده است. با این حال اگر روزی از شما پرسید شد که بزرگ‌ترین اقیانوس جهان کجاست شما حتما سیاره مشتری را به او نشان دهید.در ادامه با میهن پست همراه شوید .

متن کامل »

میزان حجم آب به نسبت حجم زمین چقدر است ؟

میزان حجم آب به نسبت حجم زمین

میزان حجم آب به نسبت حجم زمین چقدر است ؟  این سوالی است که پاسخ آن در قبال این که حدود ۷۱ درصد از سطح زمین را آب پوشانده است بسیار نگران کننده و قابل تامل است. چرا که در قیاس این دو نسبت – حجم آب و زمین – کل آب زمین می تواند در اثر یک اتفاق به کلی از بین برود. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »