شنبه، ۱۷ خرداد ۹۳ - ۰۷:۱۸

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور آخرین آمار مربوط به افراد در سن ازدواج که هرگز ازدواج نکرده‌اند، افراد در…

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور آخرین آمار مربوط به افراد در سن ازدواج که هرگز ازدواج نکرده‌اند، افراد در خطر تجرد قطعی و تجرد قطعی را تشریح کرد.

علی‌اکبر محزون در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه افراد در سن ازدواج شامل طیف سنی 20 تا 34 سال برای آقایان و 15 تا 29 سال برای خانم‌ها می‌شوند، اظهار کرد: کلیه آقایان در سن ازدواج کشور با طیف سنی 20 تا 34 شامل 12 میلیون و 70 هزار نفر می‌شوند که از این تعداد 5 میلیون و 570 هزار نفر هرگز ازدواج نکرده‌اند.

وی افزود: بنابراین 46 درصد آقایان در سن ازدواج کشور هرگز ازدواج نکرده‌اند.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور همچنین با بیان اینکه کلیه خانم‌های در سن ازدواج کشور با طیف سنی 15 تا 29 سال شامل 11 میلیون و 790 هزار نفر می‌شوند گفت: از این تعداد پنج میلیون و 670 هزار خانم هرگز ازدواج نکرده‌اند.

محزون ادامه داد: بنابراین 48 درصد خانم‌های در سن ازدواج کشور هرگز ازدواج نکرده‌اند.

وی در ادامه به آمار مربوط به کلیه افرادی که در خطر تجرد قطعی قرار گرفته و در طیف سنی بعد از 34 سال برای آقایان و پس از 29 سال برای خانم‌ها تا سن 50 سالگی قرار دارند اشاره کرد و افزود: تعداد 320 هزار نفر از آقایان از سن متعارف ازدواج در کشور عبور کرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعی قرار دارند.

به گفته مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور تعداد 980 هزار خانم نیز در سن خطر تجرد قطعی قرار دارند.

محزون با بیان اینکه مجموعا یک میلیون و 300 هزار خانم و آقا در معرض خطر تجرد قطعی قرار دارند، اظهار کرد: خانم ها تقریبا سه برابر بیشتر نسبت به آقایان در معرض خطر تجرد قطعی قرار دارند.

وی در ادامه این گفت‌وگو به آمار مربوط به سن تجرد قطعی در کشور برای خانم‌ها و آقایان اشاره کرد و گفت: 62 هزار آقا و 90 هزار خانم در کشور وجود دارند که تا سن 50 سالگی ازدواج نکرده‌اند که مجموعا تعداد آقایان و خانم‌های در سن تجرد قطعی به 152 هزار نفر می‌رسد.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور همچنین با اشاره به گروه دیگری از مجردین در کشور خاطرنشان کرد: در مجموع دو میلیون و 300 هزار نفر در کلیه گروه‌های سنی در اثر فوت همسر به صورت مجرد، در حال زندگی هستند.

محزون ادامه داد: همچنین 214 هزار نفر از آقایان و 440 هزار نفر از خانم‌ها براثر طلاق به صورت مجرد زندگی می‌کنند.

به گفته مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور براساس آخرین آمار جمع کلیه ازدواج‌نکرده‌ها در کشور در سه گروه افراد در سن ازدواج که هرگز ازدواج نکرده‌اند، افراد در سن خطر تجرد قطعی و افراد در سن تجرد قطعی برابر 14 میلیون و 500 هزار نفر است.

محزون همچنین به آمار سال 85 و 90 در ارتباط با افراد در سن ازدواج که هرگز ازدواج نکرده‌اند و نیز افراد در سن تجرد قطعی اشاره و اظهار کرد: در سال 85 مجموعا 11 میلیون و 790 هزار نفر مجموع کلیه خانم‌ها و آقایانی بوده که در سن ازدواج قرار داشته و هرگز ازدواج نکرده‌اند که از این تعداد 5 میلیون و 210 هزار آقا و 6 میلیون و 580 هزار خانم بوده‌اند.

وی در مورد آمار سال 90 نیز یادآور شد: در سال 90 مجموعا 11 میلیون و 240 هزار نفر تعداد آقایان و خانم‌هایی بوده که در سن ازدواج قرار داشته و هرگز ازدواج نکرده‌اند و از این تعداد 5 میلیون و 570 هزار آقا و 5 میلیون و 670 هزار خانم بوده‌اند.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با اشاره به آمار افراد در سن تجرد قطعی طی سال‌های 85 و 90 عنوان کرد: در سال 85 ، 43 هزار آقا در سن تجرد قطعی قرار داشتند که در سال 90 آمار مربوط به آقایان در سن تجرد قطعی به 90 هزار نفر رسید.

محزون همچنین در مورد خانم‌های در سن تجرد قطعی طی سال‌های 85 و 90 گفت: در سال 85 ،‌53 هزار خانم در سن تجرد قطعی قرار داشتند که در سال 90 آمار خانم‌های در سن تجرد قطعی به 90 هزار نفر رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.