شنبه، ۰۳ خرداد ۹۳ - ۰۵:۴۵

اگر مثل نیکول ریچی چشم های برجسته ای دارید نیازی نیست که پلک پایین یا گوشه های پلک بالا را روشن تر کنید،…

Tips for Wearing Colored Ey آرایش بر حسب حالات مختلف چشم

ac01 آرایش بر حسب حالات مختلف چشم

ac02 آرایش بر حسب حالات مختلف چشم

ac03 آرایش بر حسب حالات مختلف چشم

ac04 آرایش بر حسب حالات مختلف چشم

ac05 آرایش بر حسب حالات مختلف چشم

ac06 آرایش بر حسب حالات مختلف چشم

ac07 آرایش بر حسب حالات مختلف چشم

اگر مثل نیکول ریچی چشم های برجسته ای دارید نیازی نیست که پلک پایین یا گوشه های پلک بالا را روشن تر کنید، فقط کمی زیر استخوان ابرو را روشن کنید. مثل پلک های افتاده، باید سایه ای سنگین با رنگ متوسط بزنید. فقط به جای اینکه بالای خط پلک را سایه بزنید باید قسمت پایین پلک را هم زیاد سایه بزنید. از همه مهم تر  اینکه یک خط چشم سنگین از گوشه چشم تا انتها در یک خط مستقیم بکشید. از اینکه این خط را ضخیم کنید نترسید. این تیره کردن چشم از برجستگی چشم کم می کند.

ac08 آرایش بر حسب حالات مختلف چشم

منبع : ileev.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.