شنبه، ۱۷ خرداد ۹۳ - ۰۵:۲۹

خراسان در سرمقاله خود نوشت: آقاي رئيس جمهور اساسي ترين خواست و مطالبه مردم از مجموعه حاکميت و خصوصا دولت، اشتغال است گرچه…

خراسان در سرمقاله خود نوشت:

آقاي رئيس جمهور اساسي ترين خواست و مطالبه مردم از مجموعه حاکميت و خصوصا دولت، اشتغال است گرچه مبارزه با غول گراني و شکستن شاخ تورم، ديگر انتظار جدي مردم است اما شما و اعضاي دولت و نمايندگان مجلس به خوبي مي دانيد که ايجاد اشتغال و پايين آوردن نرخ بيکاري و رونق فضاي کسب و کار نه تنها مي تواند بر مهار تورم و گراني موثر باشد بلکه اشتغال عامل اساسي اميد جوانان به آينده، ترغيب آنان به ازدواج و تشکيل خانواده است.

همچنين کاملا بديهي و روشن است که استفاده از سرمايه عظيم و گرانقدر جوانان در جهت رشد توليد، توسعه و پيشرفت کشور، علاوه بر افزايش احساس مفيد بودن جوانان و تقويت اعتماد به نفس و عزت نفس آنان موجب کاهش بسياري از ناهنجاري ها و کاهش گرايش به مصرف موادمخدر و اعتياد مي شود. بر اين اساس موضوع مهم اشتغال بايد به عنوان يکي از اساسي ترين نيازهاي جامعه مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد و اگرچه مسئله يارانه ها بر سر بسياري از مسائل و موضوعات کشور سايه انداخته است، اما رونق فضاي کسب و کار و کاهش  آمار بيکاري علاوه بر منافع پيش گفته مي تواند تا حدودي سايه سنگين يارانه ها را از سر مسائل اساسي کشور بردارد. البته مسلم است که معضل بيکاري به سادگي قابل حل نيست و نيازمند برنامه هاي اساسي و اجراي طرح هاي موثر و کارآمد ميان مدت و بلندمدت است، اما پرواضح است تا اين مسئله اساسي کشور و خصوصا نسل جوان براي مسئولان به دغدغه اي بسيار جدي تبديل نشود مشکل همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند. بنابراين لازم است دولت و مجلس با عزمي جزم و همفکري تمامي نخبگان و استفاده از ظرفيت و تجربه کارآفرينان و صاحبان طرح ها و ايده هاي نو و کارآمد براي فائق آمدن بر مشکل بيکاري طرحي نو دراندازن د که قطعا افزايش اشتغال ثمرات بسياري براي کشور و جامعه به دنبال خواهد داشت.

۱ – در اين راستا لازم است براي جذب سرمايه  گذاران خارجي در کنار ايجاد و تقويت احساس امنيت هرچه بيشتر براي توليدکنندگان و سرمايه گذاران داخلي و همچنين براي هزاران ايراني داراي سرمايه هاي کلان که به دلايلي در خارج از کشور زندگي مي کنند از جمله چند هزار تاجر و سرمايه گذار ايراني که در شيخ نشين امارات مشغول فعاليت هستند و هزاران ايراني سرمايه داري که در آمريکا، آلمان و برخي ديگر از کشورهاي اروپايي مشغول فعاليت اند، تلاش جدي تر و موثرتري انجام شود.

۲ – گرچه کشور ما در منطقه خشک و نيمه خشک قرار دارد و بخش زيادي از آن با کم آبي مواجه است، اما در صورت استفاده بهينه از همين آب و جلوگيري از هدررفت هفتاددرصدي از نوددرصد آب کشور که در بخش کشاورزي مصرف مي شود، مي توانيم علاوه بر خودکفايي در توليد بسياري از محصولات و حتي تبديل شدن به صادر کننده محصولات کشاورزي، هزاران فرصت شغلي را در کشور ايجاد کنيم اين در حالي است که در حال حاضر به خاطر غفلت از اين ظرفيت گران بها تعداد قابل توجهي از کشاورزان دست از اين کار کشيده اند و به سکونت در حاشيه شهرها و انجام کارهاي کاذب تن داده اند.

۳ – اگر صنعت کشورمان در رشته هاي گوناگون مورد توجه اساسي قرار گيرد و مشکلات نقدينگي و مصرف بهينه انرژي در آن به دغدغه اي جدي تبديل شود و افزايش کيفيت توليدات داخلي وجهه همت توليدکنندگان قرار گيرد، اين بخش عظيم نيز مي تواند علاوه بر تأمين بسياري از نيازهاي کشور، اشتغال قابل توجهي ايجاد کند در صورتي که بر اساس آمار، تعداد زيادي از واحدهاي بزرگ و کوچک توليدي با پنجاه درصد و حتي يک سوم ظرفيت خود مشغول به کارند. اين وضعيت تا کي مي تواند ادامه پيدا کند؟ وضعيتي که به خاطر نامناسب بودن شرايط و کارآمد و موثر نبودن برخي طرح ها و برنامه ها، بسياري از توليدکنندگان خرد و کلان از توليد دست کشيده اند و به سفته بازي و دلالي رو آورده اند.

۴ – آقاي رئيس جمهور، شما، مسئولان و نمايندگان به خوبي از جايگاه کشورمان در برخورداري از منابع عظيم طبيعي مطلع هستيد. گذشته از اين که ايران مقام دوم جهان در برخورداري از ذخاير عظيم گاز و رتبه سوم برخورداري از ذخاير بزرگ نفتي را نيز دارد. اما متأسفانه پس از گذشت سال ها همچنان به جاي فرآوري و توليد فرآورده هاي متنوع و با ارزش افزوده چند صد برابري نه تنها در بخش نفت و گاز در «خام فروشي» يد طولايي داريم، بلکه بسياري از منابع طبيعي کشور نيز خام فروشي مي شود اين در حالي است که با ترغيب سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي توانيم کارخانه هاي متعددي براي فرآوري منابع طبيعي احداث کنيم تا نه تنها جلوي خام فروشي و «مفت فروشي» گرفته شود، بلکه با فرآوري اين منابع پرارزش مي توانيم هزاران فرصت شغلي براي جوانان و متخصصان کشور فراهم آوريم.

۵ – هيئت محترم دولت و نمايندگان محترم مجلس آيا واقعا نمي توان چاره اي انديشيد تا از ورود اين همه کالاي مصرفي و بي کيفيت از چين و برخي کشورهاي ديگر به کشورمان جلوگيري کرد آن هم در شرايطي که توليدکنندگان داخلي ما توان توليد با کيفيتِ تقريبا تمامي اين کالاها را دارند؟ اما ظاهرا عزمي براي جلوگيري از واردات اين حجم انبوه کالاهاي بي کيفيت چيني و غيرچيني وجود ندارد واردات بي رويه اي که موجب تعطيل شدن برخي واحدهاي توليدي و بيکاري عده اي از شاغلان اين واحدها شده و سرمايه توليد کنندگان نيز بيشتر به فضاي دلالي و سفته بازي وارد شده است.

۶ – رئيس جمهور محترم گرچه براي رونق ساخت و ساز، کارهايي انجام شده اما به نظر مي رسد بايد طرح هاي موثرتري براي اين بخش که بنا به اظهار کارشناسان باعث رونق بيش از چهارصد شغل به طور مستقيم و غيرمستقيم و ايجاد هزاران فرصت شغلي در کشور مي شود، سامان يابد. روشن است که رونق ساخت و ساز نه تنها باعث کاهش نسبي قيمت مسکن و اجاره بها مي شود، بلکه موجب مي شود هزاران فرصت شغلي براي مهندسان، کارگران ماهر و غيرماهر فراهم آيد و حتي زمينه صدور دانش فني و تخصص کارشناسان کشورمان به ديگر کشورها و خصوصا کشورهاي همسايه فراهم شود.

۷ – بدون ترديد اگر وام هاي کلاني که در اختيار بعضي ها قرار مي گيرد به بدنه صنعت، توليد، کشاورزي و کارآفريني کشور تزريق شود، نه تنها شاهد شکوفايي اين بخش ها خواهيم بود بلکه فرصت هاي فراوان شغلي براي جوانان کشورمان فراهم مي شود. اين در حالي است که سال هاست وام هاي کلان به اين و آن داده مي شود و از دل آن وام هاي کلان، فسادهاي سه هزار ميلياردي و غيره بيرون مي آيد اما سهم صنعت، کشاورزي و توليد و کارآفريني از حمايت هاي موثر دولت و وام هاي بانکي همچنان اندک است.

۸ – آقاي رئيس جمهور از ظرفيت کم نظير کشورمان در ترانزيت کالا و دسترسي به آب هاي آزاد جهان و ده ها و صدها مزيت کم نظير ديگر که بگذريم حتي اگر از ظرفيت گردشگري ايران عزيز که به لحاظ برخورداري از جاذبه هاي توريستي جزو ده کشور مطرح جهان است و همچنين اگر از ظرفيت صنايع دستي وطن عزيزمان درست استفاده شود، علاوه بر سرازير شدن مبالغ قابل توجهي ارز، فرصت هاي فراوان شغلي براي جوانان ايجاد مي شود، ولي متأسفانه امروز سهم ما از ارزآوري چندصد ميليارددلاري گردشگري در جهان بسيار اندک و در مقايسه با بسياري از کشورها در حد صفر است.

به هر صورت جناب آقاي دکترروحاني، هيئت محترم دولت و نمايندگان محترم مجلس، شما هم از آمار و ظرفيت هاي کشورمان در عرصه هاي گوناگون اطلاع داريد و هم امکان و قدرت تصميم گيري و برنامه ريزي داريد و هم از بخشي از مشکلات و نارضايتي هاي جوانان و خانواده هاي آنان به خاطر بيکاري مطلع هستيد، اما بدانيد که آن چه از بيکاري و تبعات آن به گوش شما مي رسد بسيار کمتر از واقعيت هاي عيني موجود جامعه است، پس از نگارنده به عنوان يکي از اعضاي خانواده و جامعه بزرگ ايراني و يکي از نمايندگان افکار عمومي بپذيريد که بيکاري همچون موريانه بلکه خوره به جان جوانان و خانواده هاي آنان افتاده است و حل اين معضل جدي، مطالبه و خواست اساسي جامعه، خانواده ها و جوانان از شما و قانون گذاران است. اميدواريم همان طور که با تدبير و جديت شما و دکترهاشمي وزير لايق، کاربلد، دلسوز، مصمم و مردمي بهداشت، اقدامات اساسي براي حل مشکل بهداشت و سلامت و درمان مردم انجام شده، شاهد اقدامات جدي و موثر دولت تدبير و اميد در رفع معضل بيکاري نيز باشيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.