سه شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۹۳ - ۰۴:۰۹

به گزارش خبرنگارایرنا، ˈمحمد بروجردیˈ روز دوشنبه درآیین بزرگداشت مقام معلم درشهرستان کلاله با بیان اینکه توسعه جامعه تصادفی نیست بلکه براساس برنامه…

به گزارش خبرنگارایرنا، ˈمحمد بروجردیˈ روز دوشنبه درآیین بزرگداشت مقام معلم درشهرستان کلاله با بیان اینکه توسعه جامعه تصادفی نیست بلکه براساس برنامه صورت می گیرد،افزود:درپیشرفت جوامع جای پای معلمان پیداست ودراین امرآنان نقش اساسی را به خوداختصاص داده اند.

وی همچنین نخستین شرط جامعه آزاد را مسوولیت پذیری دانست وگفت:مابه عنوان معلم رسالت داریم دانش آموزان رابراساس اصول اخلاق اسلامی هدایت نمائیم.

دکتربروجردی تاکیدکرد: افراد جامعه آزاد اصول مسئولیت پذیری را می شناسند همچنین دراین جوامع دروغ،فساد،ولنگاری،تنش وناهنجاری های اجتماعی کمتربروزپیدامی کند.

مدیرآموزش وپرورش کلاله نیزبه کم وکیف نقش فرهنگ سازی درجامعه اشاره کرد واظهارداشت:باتوجه به معضلات وتنش های موجود درجامعه،درمی یابیم که درعرصه فرهنگ سازی خوب عمل نکرده ایم.

اسماعیل تقی زاده بابیان اینکه خانه، مدرسه، مدیران و معلمان درفرهنگ سازی جامعه نقش اساسی دارند،افزود:معلمان درعرصه های مختلف رفتاری وبرخوردهای اجتماعی باید سرمشق والگوی دانش آموزان باشند.

وی ازشهرداری،شورای اسلامی ودیگرمسئولان مرتبط شهری خواست،درنام گذاری اسامی خیابانها، مراکزومیادین شهری، معلمان وفرهنگیان پیشکسوت وماندگاراین شهرستان راموردتوجه قراردهند.

تقی زاده اعلام کرد: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان کلاله،201مدرسه با883کلاس درس،1هزارو457 نیروی شاغل و26هزارو43دانش آموزراتحت پوشش دارد.

دراین مراسم از27معلم وفرهنگی نمونه،جمعی ازمعلمین وفرهنگیان پیشکسوت وبازنشسته کلاله باارائه هدیه ولوح یادبود،موردتجلیل قرارگرفتند.همچنین یاد فرهنگیان درگذشته این شهرستان باقرائت فاتحه گرامی داشته شد.

دراین مراسم که درمجتمع فرهنگی هنری ارشاداسلامی برگزارشد، فرماندارشهرستان کلاله وجمعی ازمسوولان ادارات، نهادهاهمچنین فرهنگیان وخانواده هایشان حضورداشتند.

/7478/622/

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.