سه شنبه، ۰۳ تیر ۹۳ - ۰۷:۴۳

به گزارش خبرنگار مهر، آيين‌نامه تهيه پيوست‌هاي فرهنگي و اجتماعي، طرح ها و پروژه ها قبل از ظهر سه شنبه با موافقت اعضاي…

به گزارش خبرنگار مهر، آيين‌نامه تهيه پيوست‌هاي فرهنگي و اجتماعي، طرح ها و پروژه ها قبل از ظهر سه شنبه با موافقت اعضاي شورا در جلسه شوراي شهر مشهد تصويب شد.

پس از تصويب اين طرح مقرر شد تا فرآيند و ضمانت اجراي طرح شوراي راهبردي ظرف مدت يك ماه پس از تشكيل؛ تدوين و ملاك عمل قرار گيرد.

وظايفي كه براي شوراي راهبردي پيوست ديده شده شامل تعيين سياست گذاري، تعيين سند جامع فرهنگي و تعيين مصاديق و فعاليت‌هاست.

پس از ابلاغ نظام نامه پيوست فرهنگي، شوراي اسلامي شهر در دوره چهارم شهرداري را مكلف كرد تا آئين نامه پيوست فرهنگي و اجتماعي را تهيه و تدوين نمايد لذا سند حاضر تحت عنوان آيين نامه تهيه پيوست فرهنگي و اجتماعي طرح و پروژه هاي شهري به منظور تحقق اين امر تدوين شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.