سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۹۳ - ۱۲:۲۶

به نقل از سايت سازمان ليگ، متن نامه رئيس سازمان ليگ به شرح زير است: با سلام ، احتراماً باتوجه به اصلاحات و…

به نقل از سايت سازمان ليگ، متن نامه رئيس سازمان ليگ به شرح زير است:

با سلام ، احتراماً باتوجه به اصلاحات و تغييرات مفاد برخي از مواد آئين نامه نقل و انتقالات بازيکنان و مربيان و با عنايت به مصوبات هيئت رئيسه سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال در خصوص تغييرات و اصلاحات مواد مورد اشاره به استحضار مي رساند؛ باشگاههاي حاضر در ليگ برتر و دسته اول مي توانند از تاريخ 1/3/93 تا پانزده روز مانده به شروع مسابقات فصل 94-93 نسبت به عقد قرارداد با بازيکنان ، مربيان و ديگر اعضاي تيم اقدام نمايند و لازم به يادآوري است مراحل استخدام و بکارگيري بازيکنان خارجي صرفاً از طريق سيستم TMS در فاصله زماني 1/3/93 لغايت 4/5/93 خواهد بود.

الف: براساس ماده 28 از فصل ششم آئين نامه نقل و انتقالات هر باشگاه با توجه به تاريخ فوق ميتواند حداکثر با 35 نفر از بازيکنان ثبت شده خود را با در نظر گرفتن شرايط ذيل و با رعايت ساير مقررات مندرج در آئين نامه، درليست اسامي ثبت و معرفي نمايد.

• 18 بازيکن با شرايط سني آزاد در قالب قرارداد حرفه اي

• 9 بازيکن با شرايط سني زير 23سال در قالب قرارداد حرفه اي(11/10/1370به بالا)

• 8 بازيکن با شرايط سني زير 21 سال در قالب قرارداد حرفه اي يا آماتور (11/10/1372 به بالا) که اين رده سني مي تواند به تدريج از زمان مجاز نقل و انتقالات تا شروع نيم فصل دوم به ليست اسامي اضافه شوند و اين محدوديت زماني مشمول پست تخصصي دروازه بان نمي شود.

بديهي است کميته نقل و انتقالات سازمان ليگ از پذيرش و ثبت قراردادهايي که بعد از موعد مقرر ارائه شود معذور خواهد بود. مزيد امتنان خواهد بود مديران عامل محترم باشگاهها نسبت به عقد قرارداد و استخدام مربيان و ديگر اعضاي تيم به جهت سهولت در ثبت و صدور مجوز بازي در روزهاي آغازين مدت زمان مجاز نقل و انتقالات اقدام نمايند.

ب: براساس ماده 29 از فصل ششم آئين نامه نقل وانتقالات بازيکنان و مربيان، پس از بررسي و تائيد مدارک مشروحه ذيل و صدور مجوز بازي (ID) کارت از سوي دبيرکل سازمان ليگ ميتوانند تيم خود را در مسابقات همراهي کنند.

• دو نسخه از قرارداد في مابين منعقده باشگاهها با بازيکن، مربيان و ديگر اعضاي تيمها.

• فرم توافق نامه مالي فصل جاري براي آن دسته از بازيکناني که داراي قرارداد بوده و مبلغ فصل دوم قيد نشده است.

• فرم شناسه فردي با مهر و امضاي مديرعامل باشگاه و هيئت فوتبال استان

• فرم ليست اسامي بازيکنان و ديگر کادر تيم با مهر و امضاي مدير عامل باشگاه و هيئت فوتبال استان

• تصوير صفحات شناسنامه، کارت ملي، پاسپورت

• مدرک تعيين وضعيت نظام وظيفه

• مدرک تحصيلي يا گواهي تحصيلي بازيکنان زير18 سال

• CD تصاوير اسکن شده با مشخصات کامل، رده سني و شماره پيراهن

• فيش خروج از استان مبدا

• ارائه مفاصا حساب يا تعيين تکليف مالياتي

• ارائه فرم تائيديه اخلاقي کميته نظارت و ارزشيابي سازمان ليگ براي برخي از بازيکنان و مربيان در صورت نياز.

• مهم:حدفاصل پانزده روز از پايان مدت زمان نقل و انتقالات تا شروع مسابقات فصل 94-93 صرفاً جهت بررسي مدارک و صدور ID کارت و مجوز بازي مي باشد و کميته نقل و انتقالات در اين ايام به هيچ وجه مدارک جديد اعم از بازيکن، مربيان و ديگر اعضا را نخواهد پذيرفت.لازم به توضيح است اگر چنانچه باشگاهها نسبت به اصالت و ماهيت اعضاي ديگر باشگاهها اعتراض داشته باشند ميتوانند در اين مدت پانزده روز تعيين شده مستندات خود را به سازمان ليگ ارائه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.