صعود از ارتفاع
صعود از ارتفاع

آیا شما جرات رفتن به چنین ارتفاعاتی را دارید + عکس

اغلب انسان ها به صورت غریزی از ارتقاع ترس داشته و همواره وقتی که در این موقعیت قرار می گیرند به گونه ای می خواهند در آن شرایط باقی نمانده و با دور شدن از آن محل، استرس خود را کم کنند. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

اما بر خلاف این دسته از آدم ها ، کسانی نیز هستند که با حضور در ارتفاعات مکان های مختلف و ایستادن در آن جا آرامش می گیرند.

این در حالی است که روانشناسان معتقدند انسان ها در حالت عادی باید از ارتفاع بترسند ، حالتی که برای بیشتر افراد اتفاق افتاده و نشانه ای از حالات عادی آدم ها است چرا که یک کودک یک ساله نیز در مفابل ارتفاع عکس العمل نشان می دهد ، عکس العملی که نشان از درک خطرناک بودن آن محیط است.

با هم تصاویری از افرادی را خواهیم دید که نه تنها از ارتفاع نمی ترسند بلکه با خصور در آن جا لذت می برند.

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

آدم هایی که از ارتفاع تمی ترسند

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*