یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۹۳ - ۰۲:۱۵

به گزارش میهن پست -گمرک ایران طی بخشنامه ای اعلام کرد: براي اقلام صادراتي مشمول پرداخت عوارض صادراتي، درصورتيكه متقاضي توانايي پرداخت فوري…

به گزارش میهن پست -گمرک ایران طی بخشنامه ای اعلام کرد: براي اقلام صادراتي مشمول پرداخت عوارض صادراتي، درصورتيكه متقاضي توانايي پرداخت فوري عوارض متعلقه رانداشته باشد به تشخيص گمرك محل پس ازدرخواست صاحب كالا يا نماينده قانوني با ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر اقدام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران طی بخشنامه ای به کلیه گمرکات کشور اعلام کرد: باعنايت به مفاد سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري مبني برحمايت همه جانبه از صادرات و به منظور كمك به روند صادرات و جبران كمبود نقدينگي صادركنندگان اجازه داده مي شود، ضمن رعايت مقررات براساس شرايط ذيل براي اقلام صادراتي مشمول پرداخت عوارض صادراتي درصورتيكه متقاضي توانايي پرداخت فوري عوارض متعلقه رانداشته باشد به تشخيص گمرك محل پس ازدرخواست صاحب كالا يا نماينده قانوني ايشان با ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر اقدام گردد:

1. ضمانت نامه براي واحدهاي توليدي بمدت 6 (شش) ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه مشروط براينكه تاريخ سررسيدضمانتنامه مذكورحداكثرتاپايان بهمن ماه سال جاري باشد.

2. ضمانت نامه براي ساير صادر كنندگان بمدت 3(سه)ماه ازتاريخ صدورضمانتنامه مشروط براينكه تاريخ سررسيدضمانتنامه مذكورحداكثرتاپايان بهمن ماه سال جاري باشد.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

بديهي است نام ضمانتنامه گذار(مضمون عنه)درمتن ضمانتنامه مي بايست بانام صاحب كالا درمتن اظهارنامه يكسان باشد وگمركات موظفند جهت اطمينان ازصحت اصالت ضمانت نامه هاي صادره ازسوي بانكها موضوع راازطريق شعبه صادركننده مجوز ياشعبه سرپرستي ذيربط وياازطريق سامانه هاي تحت وب معرفي شده بصورت كتبي استعلام لازم رابعمل آورند.

مقتضي است با رعايت ساير تشريفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل، مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

این بخشنامه به امضای محمدرضانادري معاون فنی امور گمرکی و سيدجواد باقري معاون توسعه مديريت گمرک ایران رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *