شنبه، ۰۳ خرداد ۹۳ - ۰۵:۰۱

علی صفدری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی…

علی صفدری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت منابع انسانی، فناوری های مدیریتی، فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی هشت برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری هستند.

به گفته وی، نقشه راه در قالب سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاست های نظام اداری و مدیریتی کشور و همچنین قوانین و مقررات فرادستی همانند قانون برنامه پنجم، قانون خدمات کشوری و سایر قوانین مربوطه تدوین شده است.

صفدری با بیان آنکه، این برنامه ها درقالب دو دسته شاخص در کنار وظیفه اصلی دستگاه ها به عنوان شاخص های عمومی در سطح ملی و استانی تعریف شده است، اظهار داشت: این دو دسته شاخص ها در سطح استانی طراحی و ابلاغ شده و براساس مصوبه شورای عالی اداری استان ها هر چهار ماه یکبار باید گزارشاتی را ارایه کنند تا گزارش های ادواری تنظیم شده و سالانه در قالب جشنواره ها نتایج آن به مردم ارایه شود.

وی گفت: معاونت توسعه مدیریت انسانی با روی کار آمدن دولت یازدهم علاوه بر اصلاحات داخلی، مجموعه فعالیت هایی در خصوص ورود به خدمت، ساماندهی منابع نیروی انسانی در سطح ملی و ساز و کارهای اجرایی برای ایجاد زیرساخت های لازم در بخش های مختلف سازمانی انجام داد.

وی ادامه داد: با مطالعات انجام شده و تجربیات سال های گذشته در طول سال 92 تلاش شد برنامه ای تحت عنوان اصلاح نظام اداری تدوین شود و فرآیند تصمیم گیری آن توسط شورای عالی اداری انجام و در قالب فرمان و ابلاغیه توسط رییس جمهور اعلام شد. در این نقشه راه تمام مسایلی که می توانست برای اصلاح نظام مدیریتی و نظام اداری مطرح شود، دیده شده است.

صفدری اظهار داشت: برای عملیاتی شدن نقشه راه مباحث مربوط به برش سال 93 در سطح ملی و استانی به عنوان مصوبه شورای عالی اداری نیز تحت عنوان برنامه های عملیاتی سال 93 در سطح ملی و استانی تنظیم و ابلاغ شده و برنامه عملیاتی آن درقالب نظام مدیریت پروژه و نحوه مدیریت کردن تمام احکام در راستای احکام، تنظیم و مدیریت شده است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان آنکه هشت برنامه نقشه راه ابلاغ شده است، گفت: مهندسی نقش و ساختار دولت اولین برنامه از هشت برنامه است که براساس آن نقش دولت و سایر فعالان توسعه کشور و تقسیم وظیفه و ارتباطات آنها مشخص شده ضمن آنکه تقسیم کار ملی در کشور و اصلاح ساختارهایی که بتواند این مهم را محقق کند، نیز مدنظر قرار داده شده است.

وی، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را دومین برنامه و راهبرد نقشه راه عنوان کرد و اظهار داشت: ارایه خدمات گسترده توسط دولت و سایر کارگزاران از طریق سیستم های سنتی غیرممکن است و باید بستر الکترونیکی ایجاد شود ضمن آنکه از ظرفیت های ملی در قالب گسترده همانند دفاتر پیشخوان، پلیس بعلاوه 10 و خدمات شهری و پست نیز بهره گیری می شود.

وی با تاکید بر اینکه زیرساخت های الکترونیکی و ضوابط فنی و استانداردها نیز باید ایجاد شود، اظهار داشت: توسعه دولت الکترونیک در دو حوزه مسایل خدمات الکترونیک توسط معاونت توسعه و ضوابط فنی و اجرایی در قالب مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات در حال عملیاتی شدن است.

صفدری تصریح کرد: براساس برنامه ریزی ها قرار است خدمات دهی در دستگاه های دولتی به نحوی باشد که عموم خدماتی که امکان ارایه آن ها از طریق الکترونیکی امکان پذیر است و بستر الکترونیکی دارد، از طریق این واحدها ارایه شود تا حضور مردم برای دریافت خدمات دولتی به حداقل برسد و دسترسی و سرعت ارایه خدمات ارتقا یابد، هرچند برای اجرای این برنامه باید فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.

این مقام مسوول افزود: در سال جاری به عنوان سال اول اجرای این برنامه اطلاع رسانی انجام و در قالب فرم های الکترونیکی خواسته های مردم به دستگاه ها منعکس شده تا ارایه خدمات پس از ایجاد زمینه ها انجام شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مورد سومین راهبرد و برنامه نقشه راه نیز گفت: ارایه خدمات عمومی در فضای رقابتی برنامه سوم است که مهمترین بخش آن اتخاذ ترتیبی در نظام های اداری دستگاه ها است تا براساس آن خدمات تنها در دستگاه های اداری و دولتی با کیفیت مورد انتظار دولت ارایه نشود بلکه کیفیت براساس انتظار خدمات گیرندگان و با قیمت تمام شده پایین تری ارایه شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال زمینه ارایه خدمات در مراکز بهزیستی، آموزشی، بیمارستان ها و مدارس با قیمت تمام شده قابل رقابت با بخش دولتی و شرایط مناسبی که امکان استفاده از خدمات با کیفیت و انتخاب توسط مردم برای دریافت خدمات فراهم خواهد شد و برهمین اساس استانداردهای واگذاری خدمات به مردم نیز در حال تدوین است که البته اهمیت ویژه ای دارد.

به گفته وی، براساس تجارب برخی از خدماتی که تاکنون واگذار شده به دلیل نبود استاندارد و امکان نظارت دقیق با مشکلاتی مواجه شد بنابراین با استاندارد کردن این امر شرایطی ایجاد می شود تا امکان حضور بخش دولتی و غیردولتی به صورت رقابتی فراهم شود.

صفدری، مدیریت منابع انسانی را چهارمین برنامه نقشه راه عنوان کرد و اظهار داشت: اصلاح نظام های مربوط به منابع انسانی بخش دولتی همانند ورود به خدمت، تداوم و امتیازات از اهمیت زیادی برخوردار است.

این مقام مسوول تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی، متناسب سازی احراز شغل ها و جانشین پروری، تربیت مدیران آینده و مجموعه مواردی که باعث ارتقا نیروی انسانی می شود نیز در این بخش مدنظر است.

وی درمورد کاهش نیروی انسانی در بدنه دولت نیز، افزود: هدف دولت کاهش نیروی انسانی نیست بلکه هدف برون سپاری ارایه خدمات به بخش دولتی است زیرا در آن صورت بخشی از نیروی انسانی به صورت طبیعی از سیستم خارج می شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفت: براساس قوانین امکان جذب درصدی از خروجی ها در دستگاه های دولتی وجود دارد ضمن آنکه با اجرای متناسب سازی نیروی انسانی با وظایف میزان ورودی به دستگاه های دولتی کمتر می شود.

وی ادامه داد: با تغییر نقش دولت، نیروی انسانی با کیفیت و مناسب در ستادهای دولتی برای نظارت بر استانداردها و کیفی کردن ستادهای دولتی وارد این سیستم می شود.

صفدری گفت: پنجمین برنامه نیز فناوری های مدیریتی است که در قالب آن نظام های اجرایی بخش های مختلف باید اصلاح شود تا فضای رقابتی ایجاد و نقش بازیگران غیردولتی نسبت به دولت پررنگ تر شود برهمین اساس دستگاه های ذیربط با همکاری واحدهای ستادی موظف شدند که در سال 93 زیرساختهای قانونی مورد نیاز را برای نحوه اداره و مدیریت بخش های مختلف مانند بیمه های تامین اجتماعی، مدیریت محلی و تمرکززدایی برای افزایش زمینه های پاسخ گویی در محل مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات جدید نیز تدوین شده است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، فرهنگ سازمانی را برنامه بعدی نقشه راه اعلام کرد و گفت: براساس برنامه ریزی های دیگر قرار است فرهنگ سازی سازمانی برای خلاقیت و نوآوری، مشارکت کارکنان در انجام فعالیت ها و ماموریت ها، برخورد با مردم و پذیرش مشارکت مردم در قالب های مختلف و تعریف ارتباطات انجام شود تا دیگر دولت به عنوان ارباب و دستور دهنده فرض نشده و به عنوان شریک برای توسعه کشور در کنار شرکا قرار گیرد.

وی گفت: نبود این فرهنگ باعث شد تا نه تنها در گذشته توفیق چندانی در برخی واگذاری ها و مدیریت مشارکتی نداشته باشیم بلکه برنامه دقیق فرهنگی نیز برای آن وجود نداشته باشد.

صفدری، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری را از دیگر برنامه های نقشه راه دانست و گفت: این امر در گذشته در قالب تکریم ارباب رجوع اجرا شده بود که هم اکنون علاوه بر آن قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با رشوه، حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم به صورت جدی تر دنبال می شود.

وی آخرین و هشتمین برنامه را نظارت و ارزیابی عنوان کرد و اظهار داشت: براساس قانون خدمات کشوری پیش بینی شده که تمام دستگاه ها در قالب سامانه مدیریت عملکرد فعالیت ها را به معاونت نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام کنند تا ارزیابی های لازم متناسب با جایگاه و نقشی آن انجام شود.

** تدوین برنامه سی پنجاه برای استان ها

وی از تدوین برنامه سی پنجاه برای استان ها خبر داد و گفت: برش استانی هشت برنامه برای استان ها نیز تدوین شده که براساس آن برنامه سی پنجاه در قالب سی طرح برای 50 دستگاه استانی تعریف شده است.

صفدری تصریح کرد: شاخص های ارزیابی عملکرد نیز در 5 حوزه کاری همانند مهندسی و نقش دولت (8 شاخص)، توسعه دولت الکترونیک (7 شاخص)، سرمایه انسانی (7 شاخص)، خدمات عمومی در فضای رقابتی (6 شاخص) و حقوق مردم و سلامت اداری (6 شاخص) و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد نظام اداری (2شاخص) در نظر گرفته شده که براین اساس 36 شاخص به استان ها ابلاغ شده که باید براساس برنامه ابلاغی میزان موفقیت در تحقق اهداف این طرح ها مورد سنجش قرار گیرد.

به گفته وی، استانداری ها موظف هستند این امر را مدیریت کنند و کد ارزیابی دستگاه را متناسب با این شاخص ها و شاخص های اصلی و اختصاصی که منبعث از فعالیت های اصلی است را بررسی و نتیجه را با ضرایبی ارایه کنند.

صفدری افزود: میزان عملکرد استان ها در قالب رتبه بندی در جشنواره ها و نشست های استانی و ملی اطلاع رسانی می شود.

وی اظهار داشت: این برنامه در حال اجراست و نشست هایی در این راستا در برخی از استان ها برگزار و برنامه ها توضیح داده شده و قرار است این روند در تمام استان ها نیز ادامه یابد که البته گزارشات شش ماه آن ارایه می شود.

اقتصام(4)9141**1558

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *