سه شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۹۳ - ۱۰:۱۹

به نقل از سايت فدراسيون بسکتبال، کميته انضباطي متشکل از نمايندگان اداره حقوقي ، دفتر ارزشيابي و شکايات ، دفتر امور مشترک فدراسيون‌ها…

به نقل از سايت فدراسيون بسکتبال، کميته انضباطي متشکل از نمايندگان اداره حقوقي ، دفتر ارزشيابي و شکايات ، دفتر امور مشترک فدراسيون‌ها و باشگاه‌ها وزارت ورزش و جوانان و اعضاي اصلي تشکيل گرديد ، بنا به تشخيص و تائيد اعضاي فوق الذکربر اساس اتفاقات بازي مهرام و پتروشيمي بندر امام در ديدار سوم فينال احکام کميته انضباطي زير را صادر کرد:

1- تيم بسکتبال پتروشيمي بندرامام به لحاظ تخلفات عديده تماشاچيان که در مسابقه بين تيم‌هاي پتروشيمي بندرامام و مهرام تهران منجر به قطع مسابقه و پرتاب آجر ، سنج ، طبل و ساير اشياء به داخل زمين مسابقه گرديده است. با توجه به آئين نامه انضباطي و مصوبه سازمان ليگ و اساسنامه سازمان ليگ تيم پتروشيمي بندرامام را به پرداخت مبلغ يکصد ميليون ريال جريمه نقدي تنبيه مي‌کند و کميته در خصوص مسابقات پنجم و ششم دو تيم مقرر مي‌دارد هر دو مسابقه بدون حضور تماشاچيان انجام و راجع به مسابقه هفتم در صورت نياز به آن سازمان ليگ نسبت به مکان برگزاري و شرايط آن اتخاذ تصميم خواهد کرد.

2- با توجه به وقايع اخير از سوي تماشاچيان تيم‌ها که دور از شان ورزش به ويژه ورزش بسکتبال است. از اين تاريخ به بعد به هيچ وجه تماشاچيان علاقمند به ورزش بسکتبال جهت تشويق تيم مورد علاقه خود مجاز به استفاده از طبل ، شيپور، سنج و ادوات مشابه در سالن‌هاي ورزشي مسابقات بسکتبال نخواهند بود.

3- محمد صمد نيکخواه بهرامي بازيکن تيم مهرام تهران تاکيد فرمائيد از انجام حرکات غير ورزشي خودداري و درصورت تکرار در اين خصوص اقدام خواهد شد.

4- مهدي کامراني بازيکن تيم پتروشيمي بندرامام به علت اعتراض و بکار بردن الفاظ رکيک نسبت به داوران و با توجه به سابقه قبلي به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي تنبيه گرديده و در صورت تکرار تخلف از حضور در مسابقات ليگ فصل جاري محروم خواهد شد.

ديدار دو تيم روز گذشته با اتفاقات ناخوشايندي همراه بود و به دليل رفتار تماشاگران مسابقه دقايقي متوقف شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.