سه شنبه، ۱۷ تیر ۹۳ - ۰۷:۳۷

سلامت نیوز :طرح خدمت اجباری در مناطق محروم توسط پزشکان متخصص زن این روزها منجر به ارسال نامه های زیادی به سلامت نیوز…

سلامت نیوز :طرح خدمت اجباری در مناطق محروم توسط پزشکان متخصص زن این روزها منجر به ارسال نامه های زیادی به سلامت نیوز شده است . در زیر یکی از این نامه ها را میخوانید:

به گزارش سلامت نیوز در دوره پنجم و ششم ،مجلس شورای اسلامی قانونی را برای تامین نیاز بیمارستان های کشور مصوب نمود که در رشته های مهم تخصصی بیست و پنج تا پنجاه درصد از قبولی های دوره دستیاری را به خانم ها و پنجاه تا هفتادو پنج درصد را به آقایان اختصاص دهد.

قبل از سال 82 مدت تعهد متقاضیان سهمیه خانم ها مطابق قانون خدمت پزشکان و به اندازه آقایان به مدت دو سال بود. در سال 82 شورای آموزشی وزارت بهداشت طی مصوبه شماره پنجاه وهشت تصمیم گرفت متقاضیان خانم به مدت 12 سال (شش برابر مدت قانونی ) در مناطق مورد نیاز خدمت نمایند و نام آن را سهمیه خانم ها نامیدند .

این مصوبه بدون تایید هیچ مرجع قانونی برای ورودی های سال 83 به بعد با اخذ تعهد محضری و رسمی و اجباری، اجرا شد . مقرر شده بود اگر خانم متقاضی سهمیه ، 90 درصد نمره خانم غیر متقاضی را داشته باشد بتواند از این امکان استفاده نماید ؛ ولی در آزمونی که رقابت برای بدست آوردن یک یا دو نمره در دویست نمره برای قبول شدن است شرط 90 درصد نمره برای خانم ها به ازای تعهد در این سهمیه بسیار غیر منطقی است.

واضح است کسی که 90 درصد نمره را بگیرد قبول می شود بنابراین بسیاری از دختران با نمره بسیار خوب مجبور به سپردن تعهد شده اند چون اگر تعهد نمیدادند ، دختر با نمره 90 درصد به جای ایشان قبول میشد .

برای آنکه متوجه اجبار در این انتخاب شوید کافی است بدانید در سال 85 حتی نفر اول آزمون که یک خانم بود و نمی خواست از این سهمیه استفاده کند قبول نشد !! و بعد از اعتراض ها و رفت و آمدهای فراوان و شکایت به دفتر وزیر بهداشت به دلیل آنکه نمره اول بود ، در اولین رشته انتخابی خود قبول شد .

دختران بسیاری آرزو داشتند که ای کاش پسر می بودند و نمی خواستند از این سهمیه استفاده نمایند چون اگر این سهمیه را انتخاب کنند ، 12 سال متعهد خدمت هستند و اگر نزنند قبول نمی شوند.

اخذ تعهدی که به زور و اجبار باشد باطل است و مطابق اخلاق اخذ هر گونه تعهد بایستی با اگاهی و رضایت طرفین باشد. متاسفانه سپردن تعهد مسیر یک طرفه ای بود که هیچ راهی برای عبور از آن نبود و با توجه به رقابت شدید ،اگر این سهمیه را انتخاب نکند مانند نفر اول آزمون قبول نخواهند شد. خلاف قانون بودن زمان این تعهد تا آنجا است که در متن تعهد اخذ شده به ماده 14 خدمت پزشکان و بند 7 و 8 قانون اساسی اشاره می شود که هیچ جای آن صحبت 12 سال نیست .

کسانی که از سال 85 به بعد در دانشگاه های تهران قبول شدند ، تعهد آنان به چهار سال کاهش یافت ولی در سایر دانشگاهها این تعهد پا برجا مانده و برای ورودی های سال 89 به بعد سهمیه خانم ها حذف شد ولی ورودی های تا سال 89 همچنان متعهد هستند . در سال 86 دیوان عدالت اداری به غیر قانونی بودن این بند از مصوبه رای داد ( رای هیات عمومی شماره 504-505 ) ، ولی مجریان از اجرای قانون طفره رفتند و جواب پی گیری ها اینچنین بود : اگر ما خانم ها را آزاد کنیم ، مشکلاتمان زیاد می شود و پاسخ گوی مسایل بیمارستانهای شهرهای کوچک نیستیم .

یعنی حاضریم به خانم دکتر های مظلوم 12 سال ظلم کنیم ولی مشکلات بیمارستانهایمان حل شود بدون آنکه شرایط زندگی را برای آنان و خانوادهایشان فراهم کنند وهمچنین حق و حقوق در شان آنان را پرداخت کنند.چقدر غیر منصفانه است که در مقایسه با آقای پزشک که فقط دو سال تعهد دارد ، خانم پزشک باید دوازده سال متعهد باشد .

آنجایی که بایستی شرایط زن به دلیل داشتن مسئولیت خانواده و زندگی شرایط آسانتر یا حداقل مساوی با مرد مانند خود باشد ، زن بایستی شش برابر مرد متعهد باشد چقدر عادلانه !!!.

آقای پزشکی که خانمش پزشک باشد بایستی ده سال منتظر اتمام طرح زنش بماند و در صورتی که مرد پزشک نباشد و طبیعتا شاغل ، نه تنها امکاناتی برای انتقال مرد به منطقه مورد نیاز وجود ندارد بلکه دوری زن از خانواده ، تربیت فرزندان و زندگی این قبیل خانواده ها دچار مشکل خواهد شد (آنجایی که بایستی زن از مرد تبعیت کند برعکس شده و مرد برای نگه داشتن بنیان خانواده بایستی دوازده سال مشکلی را به دوش بکشد که خلاف قانون و انسانیت و شرع است ) چه بسیار خانواده ها که بنیانشان دچار اشکال شده است .

مجریان برای حل شدن مقطعی مشکل بیمارستان های خود حاضر به رعایت قانون نیستند و میخواهند مسایل خود را با ظلم و اخذ تعهد از خانم های مظلوم پوشش دهد . در صورتی که اگر درست برنامه ریزی شود به جای پاک شدن صورت مساله ، راه حل های بهتری وجود دارد.

پی نوشت :

ماده14ـ به منظور تربیت پزشک متخصص در مناطق محروم و مورد نیاز کشور ، وزارت بهداشت و درمان موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه ای جداگانه برای مناطق محروم و نیازمند اختصاص دهند .دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص برابر طول دوره بعنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوطه انجام دهند و پس از انجام خدمات پروانه دایم دریافت خواهند نمود .

تبصره1ـ دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه موضوع این ماده که دارای پروانه دایم پزشکی هستند نصف دوره تخصص با احتساب ضرایب مربوطه در نقاط مذکور خدمت خواهند کرد .

تبصره2ـ دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستیاری تعهد ثبتی لازم جهت خدمت در مناطق مربوط را به دانشگا ههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بسپارند .

بند 11 پنجاه و هشتمین نشست شورای پزشکی مورخ 18/7/82 مصوبه شورای آموزش پزشکی :پذیرش با استفاده از سهمیه خانم ها (اعم از مجرد یا متاهل) صرفا به شرط الزام تعهد محضری برای انجام خدمات قانونی در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحصیل مجاز شناخته می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.