دوشنبه، ۰۹ تیر ۹۳ - ۰۵:۱۹

پژوهشگران  دریافتند دراشخاص مبتلا به دیابت نوع ۲ یا اضافه وزن تغییراتی درترکیب میکروارگانیسم های روده ای آنها بوجود می آید- میکروبیوتای روده…

diabetet1 ارتباط اندازه باکتریهای دستگاه گوارش با دیابت نوع 2 و چاقی

پژوهشگران  دریافتند دراشخاص مبتلا به دیابت نوع ۲ یا اضافه وزن تغییراتی درترکیب میکروارگانیسم های روده ای آنها بوجود می آید- میکروبیوتای روده – که در اشخاص  سالم  دیده نمی شود.

دکتر Yalcin Basaranمتخصص غدد از آکادمی پزشکی نظامی Gulhaneدرآنکارا نتایج این تحقیق را درنشست مشترک جامعه ی بین المللی غدد درون ریز و انجمن غدد ارائه کرد. نتایج این تحقیق  ازگزارشات اخیر سایر تحقیقات درباره ی ارتباط  گونه های خاصی از باکتریها در سیستم  گوارش انسان با چاقی و دیابت حمایت  می کند.

دکتر Basaranمی گوید: میکروبیوتای روده می تواند به عنوان یک مارکر مهم در تعیین  خطر ابتلا به این  بیماریهای متابولیک – چاقی و دیابت- استفاده شود یا می تواند  به عنوان  یک هدف درمانی برای مقابله  با این بیماریها مطرح  گردد.

سیستم گوارش انسان حاوی حدوداً ۱۰ تا ۱۰۰ تریلیون باکتری و سایر ارگانیسم های میکروسکوپی است در هر فرد حداقل ۱۶۰ گونه ی مختلف از میکروارگانیسم ها وجود دارد. برخی از محققان  هم اکنون  بر این  باورند که این جمعیت میکروبی در روده ی انسان نقش مهمی  در شروع  التهاب با درجه ی خفیف  بازی می کند، این نوع التهاب بر وزن بدن و متابولیسم  گلوکز تأثیر دارد.

دکتر Basaranو همکارانش به بررسی ارتباط ترکیب میکروبهای روده ای با چاقی ودیابت  نوع ۲ پرداختند. مطالعه ی  آنها با تحقیق بروی ۲۷ فرد بالغ بشدت چاق (۲۰ مرد و ۷ زن) که نمایه ی  توده ی بدنی آنها  بیش از ۳۵ kg/m2بود و همچنین بروی ۲۶ فرد بالغ (۱۸ مرد و ۸ زن) که بیماری دیابت نوع ۲ به تازگی  در آنها  تشخیص داده شده بود، انجام  شد. دراین تحقیق ۲۸ فرد سالم (۲۲ مرد و ۶ زن) بعنوان گروه کنترل شرکت داشتند. سن این افراد بین ۱۸ تا ۶۵ سال بود و از همه ی آنها  نمونه ی مدفوع گرفته شد. هیچیک از شرکت کنندگان درطی  ۳ ماه گذشته و در مدت تحقیق از آنتی بیوتیک  استفاده  نکرده بودند.

 آنالیز نمونه های مدفوع این افراد  با استفاده از تکنیکهای  مولکولار بیولوژی  نشان داد که جمعیت چندین نوع از شایع ترین انواع باکتریهای روده ای  به طور قابل توجهی درافراد  چاق ومبتلا به دیابت  درمقایسه  با افراد سالم درگروه  کنترل کاهش یافته است. این کاهش از  ۴٫۲تا ۱۲٫۵درصد دربیماران چاق واز ۱۰ تا ۱۱٫۵درصد در بیماران مبتلا به دیابت  گزارش  گردید.

 علاوه بر این ، آنالیزهای آماری نشان داد که تعداد  باکتریها با متغیرهای خاص متابولیکی  در ارتباط  است، نمایه ی توده ی بدنی یا  BMIوهموگلوبین A1Cبر مقدار رایج ترین گونه های باکتریهای روده ای  یعنی Firmicutesتأثیر می گذارد. اندازه ی دور کمر (نشانه ی چربی احشایی) وهموگلوبین  A1Cبر میزان  گونه های دیگری از باکتریها: Bifidobacteria(نوعی از Actinobacteria) تأثیر می گذارد. درنهایت اینکه ، هم وزن فرد وهم مقدار قندخون ناشتا بر سومین  گونه از باکتریها یعنی  Clostridium leptumتأثیر گذار است.

دکتر Basaranمی گوید: مطالعات  بیشتری باید برای روشن شدن  نقش تغییرات  میکروبی  روده بعنوان علت یا معلول بیماریهای متابولیک انجام گردد. دستکاری باکتریهای روده ای می تواند روش جدیدی برای  مدیریت  چاقی و دیابت  نوع دو باشد.

منبع-http://diabetestma.org/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.