سه شنبه، ۲۷ خرداد ۹۳ - ۱۱:۲۴

ˈ ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ر ی ˈ در گ‍ز ارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن روز تعداد یک میلیون و…

ˈ ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ر ی ˈ در گ‍ز ارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن روز تعداد یک میلیون و 463 هز ار و 459 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش سه میلیارد و 500 م‍ی‍ل‍ی‍ون ری‍‍ال خری‍د ار ی شد و یک میلیون و 222 هزار و 24 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش دو میلیارد و 906 م‍ی‍ل‍ی‍ون ری‍‍ال ب‍ه ف‍روش رس‍ی‍د.

از م‍ج‍م‍و ع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام در ای‍ن روز 55 درص‍د م‍رب‍وط به خ‍ری‍د و 45 درص‍د م‍ربوط ب‍ه ف‍روش س‍‍ه‍‍ام ب‍ود.

همچنین سهام شرکت های نفت بهران ، لیزینگ خودرو غدیر و حق تقدم سرمایه گذاری کارکنان بانک ها بیشترین ارزش خرید و سهام شرکت های ایران خودرو ، گروه بهمن ، سیمان فارس و خوزستان نیز بیشترین ارزش فروش استان را بخود اختصاص دادند.

درضمن ش‍‍اخ‍ص ق‍ی‍م‍ت بورس کشور نیز در این روز با 111 واح‍د کاهش نسبت به روز گذشته به 72 ه‍ز ار و 638 و اح‍د رس‍ی‍د. ک/3

503/503

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.