دوشنبه، ۱۶ تیر ۹۳ - ۰۷:۵۵

سلامت نیوز: سازمان ثبت‌احوال ايران اخيرا نمودار ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﻲ زوﺟﻴﻦ در زﻣﺎن ازدواج در 9 ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل 92 را منتشر کرده است. بر…

سلامت نیوز: سازمان ثبت‌احوال ايران اخيرا نمودار ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﻲ زوﺟﻴﻦ در زﻣﺎن ازدواج در 9 ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل 92 را منتشر کرده است.

بر اساس اين نمودار 30 هزار و 956نفر از مجموع 579هزار و871 ازدواج مربوط به ازدواج دختران زير 15سال بوده که 5/3 درصد مجموع کل ازدواج‌ها را شامل مي‌شود.

بر اساس همين آمار طي اين هفت‌سال همواره بيش از يک‌سوم زناني که ازدواج آنها ثبت شده، زير ۱۹سال بوده است.

بر اساس اين گزارش، در 9ماهه سال 92 بيشترين ترکيب ازدواج ثبت‌شده مربوط به ترکيب سني مردان 24-20ساله با زنان 19-15ساله بوده که تعداد آن برابر با 98هزار و 983 واقعه است.

منبع: روزنامه شرق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.