چهارشنبه، ۲۳ مهر ۹۳ - ۰۱:۲۲

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی صبح چهارشنبه در همایش “استقرار نظام بودجه ریزی” كه با حضور معاونین و…

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی صبح چهارشنبه در همایش “استقرار نظام بودجه ریزی” كه با حضور معاونین و مدیران استانداری و در تالار ابن سینا برگزار شد، گفت: در حال حاضر سیستم بودجه ریزی كشور به صورت متمركز است كه با توجه به این سیستم بودجه ریزی، استان ها در برنامه ریزی بودجه نقش قابل توجهی ندارند و عمدتا تصمیم گیری در خصوص مسائل بودجه به صورت متمركز در كشور انجام می شود.

رضا جمشیدی افزود: به عنوان مثال اعتبارات عمرانی كشور در سال 93، 42 هزار میلیارد تومان بوده است كه سهم استانها حدود 6 هزار میلیارد بود و تنها 15 درصد از تخصیص هزینه ها را داشته است، همچنین در بحث اعتبارات هزینه ای كشور در سال 93، 150 هزار میلیارد اعتبارات هزینه ای برآورده شده بود كه سهم استان ها نزدیك به 4 هزار و 400 میلیارد تومان و حدود 3 درصد بوده است.

وی ادامه داد: در سال های اخیر به روش های بودجه ریزی و اصلاح روش آن توجه بیشتری در سطح كشور و استان شده است. سیستمی كه در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد،‌ سیستم افزایشی است، كه طبق آن هر دستگاه یا استان بر اساس عملكرد پایان سال خود،‌میزان بودجه درخواستی خود را در سال بعد تقاضا می كند.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی در خصوص شاخص های توزیع اعتبارات كشور عنوان كرد: تقاضای بودجه به طور معمول در سطح های كشوری، استانی، دستگاه های اجرایی داخل استان ها و نیز بین دستگاه های اجرایی مشابه بین استان های مختلف مطالبه می شود. در این خصوص معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری شاخص هایی دارد كه بر اساس این شاخص های اعتبارات توزیع می گردد.

جمشیدی اضافه كرد: شاخص های توزیع اعتبارات متاسفانه به صورت كامل اقناع كننده نیستند و هر كدام از استان ها به منظور انجام و ارتقا میزان فعالیت ها و برطرف كردن مطالبات همكاران خود خواستار سهم بیشتری از اعتبارات هزینه ای كشور برای استان ها می شوند.

معاون برنامه ریزی با اشاره به آسیب سیستم بودجه ریزی متمركز گفت: یكی از آسیب هایی كه در سیستم بودجه ریزی افزایشی و متمركز وجود دارد حركت استان ها و دستگاه ها به سمت كمی كردن عملكرد ها و برنامه ها بدون داشتن برنامه مدون و مشخص است كه در آن بودجه مبتنی بر نیاز و  نه بر مبنای عملكرد واقعی و مثبت دستگاه ها از سوی آنها درخواست می شود.

وی در ارتباط با اصلاح سیستم بودجه ریزی كشور و استان ها بیان كرد: برای جبران و حل مشكلات ناشی از سیستم بودجه ریزی افزایشی،‌ سیستم بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملكرد پیشنهاد شده است، در این سیستم دستگاه ها بر اساس برنامه استراتژیك و عملكردی كه در طی سال خواهند داشت بودجه مورد نیاز خود را درخواست و استانداری با توجه به مقررات و قوانین  و اولیت های استانی بودجه را توزیع می كند.

جمشیدی تصریح كرد: سیستم بودجه ریزی عملیاتی در سال 82 در قانون بودجه و همچنین در برنامه چهارم توسعه استان ها در ماده 138 و 144 در برنامه پنجم در ماده سیاست گذاری ها برای كلیه دستگاه ها مورد تاكید قرار گرفت، طبق آن دولت ها موظف شدند در سال دوم یعنی از سال 85 برنامه بودجه خود را به صورت عملیاتی بودجه ریزی كنند.

مزایای سیستم بودجه ریزی عملیاتی

معاون برنامه ریزی و اشتغال در ارتباط با مزایای این سیستم عنوان كرد: از مهمترین مزایای این سیستم، افزایش پاسخگویی مدیران و مسئولین است كه بر مبنای آن مدیران در قبال بودجه ای كه دریافت می كنند باید به صورت مستند و برنامه ریزی شده عمل كنند و همچنین می توانند برای درخواست بودجه سال های بعدی از دفاعیات محكم تری استفاده كنند.

جمشیدی در ادامه به الزامات اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی اشاره كرد و گفت: برای اجرای این سیستم ابتدا باید مقرارات و قوانین مربوط به وظایف استان ها بازنگری شود، هر دستگاه برنامه استراتژیك و سالانه به منظور مشخص شدن فعالیت ها و عملكرد ها داشته باشد.

وی افزود: همچنین سیستم حسابداری افزایشی جوابگوی سیستم عملكردی نیست و باید به سیستم حسابداری تعهدی به جای نقدی تغییر یابد. همچنین باید شاخص های مناسبی برای سنجش میزان عملكرد شناسایی و معرفی شود و قوانینی كه مغایر پیاده سازی این سیستم است باید اصلاح شود.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی از افزایش اختیارات مدیران استانی در سیستم بودجه ریزی عملیاتی خبر داد و گفت: یكی از نگرانی های استانداری در اجرای سیستم بودجه ریزی عمیلیاتی محدودیت اختیارات مدیران استان ها بویژه اختیارات مالی آنان است كه باید در تمام جوانب افزایش یابد تا مدیران بتوانند راحت تر در خصوص افزایش یا تعدیل نیرو و پرداخت های خارج از قانون های موجود عمل كنند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.