شنبه، ۲۴ خرداد ۹۳ - ۰۵:۴۲

صادق رئيسي کيا  درباره آخرين وضعيت فروش باشگاه راه آهن‌، اظهار کرد: با يکي از مجموعه‌ها که خواستار خريد باشگاه شده بود و…

صادق رئيسي کيا  درباره آخرين وضعيت فروش باشگاه راه آهن‌، اظهار کرد: با يکي از مجموعه‌ها که خواستار خريد باشگاه شده بود و در شهر تهران مستقر بود تا آستانه توافق پيش رفتيم، اما در نهايت به نتيجه‌اي نرسيديم. اگر ظرف امروز و فردا وضعيت فروش باشگاه مشخص نشود از هيات مديره مي خواهم بودجه‌اي را در اختيار ما قرار دهند تا باشگاه کار خود را آغاز کند و در ضمن حيات باشگاه پيگير فروش آن باشيم.

به گزارش ايسنا، مدير عامل باشگاه راه آهن تصريح کرد: هم اينک تمامي تيم هاي حاضر در ليگ تمرينات آماده سازي خود را آغاز کرده اند، اما وضعيت باشگاه راه آهن به هيچ وجه مشخص نيست. اگر وضعيت به همين شکل ادامه پيدا کند در خطر اخراج از ليگ برتر قرار مي گيريم که اين باعث مي شود ارزش ريالي باشگاه نيز به شدت تنزل پيدا کند.

وي در ادامه با استمداد و طلب ياري از شهرداري و شوراي شهر تهران براي خريد باشگاه‌ راه آهن گفت: فوتبال راه آهن بخشي از شناسنامه و موزه فوتبال ايران و مخصوصا تهران است. از آنجا که اين باشگاه قديمي بخشي از هويت ورزشي تهران و نماد آن محسوب مي شود و از سوي ديگر نيز شهرداري و شوراي شهر تهران به دنبال ايفاي رسالت فرهنگي و ورزشي‌ خود هستند از آقايان قاليباف و مسجد جامعي مي خواهم به وضعيت نامناسب باشگاه راه آهن توجه ويژه داشته باشند و نسبت به خريد آن اقدام کنند.

رئيسي کيا افزود: با توجه به زير ساخت‌ها و امکاناتي که در اختيار شهرداري تهران قرار دارد از آنها مي خواهم به وضعيت اين باشگاه قديمي و ريشه‌دار پايتخت عنايت ويژه‌اي داشته باشند چرا که در حال حاضر با اين اوضاع نامطلوب اين نگراني وجود دارد که اين باشگاه با قدمت زياد از بين برود و به همين دليل از آنها مي خواهم با خريد باشگاه راه آهن از نابودي آن جلوگيري کنند.

مدير عامل باشگاه راه آهن خاطر نشان کرد: با توجه به اين که تعدادي از قهرمانان ورزشي ايران و افتخار آفرينان اين مملکت عضو شوراي شهر تهران هستند اين توقع وجود دارد که شوراي شهر نسبت به وضعيت باشگاه با ريشه راه آهن بي‌تفاوت نباشد و در جهت حل مشکلات آن اقدام کند.

وي در پايان درباره پيشنهاد مس کرمان براي خريد باشگاه راه آهن اظهار کرد: برخي افراد از استان کرمان خواستار خريد باشگاه راه آهن شدند، اما اين تمايل از سوي شرکت ملي مس وجود نداشت و در نهايت آنها از انجام اين کار منصرف شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.