شنبه، ۲۴ خرداد ۹۳ - ۰۳:۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اسلام و حقوق بين الملل Islam and International Law» به ويراستاري علمي ماري ـ لوئيس فريك و اندريس…

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اسلام و حقوق بين الملل Islam and International Law» به ويراستاري علمي ماري ـ لوئيس فريك و اندريس مولر منتشر گرديده است.

كتاب اسلام و حقوق بين الملل عرصه هاي مختلف اين حوزه را مورد بررسي قرار داده است و مباحث متعددي را در زمينه هاي مختلف،‌ نظير «جهاد»، «ديپلوماسي»، «شريعت اسلامي»، «قراردادها» و «حقوق بين الملل» مورد بحث قرار داده است. در واقع هدف كتاب بررسي رابطه اسلام و حقوق بين الملل در سطوح مختلف و از زواياي متعدد بوده است.

از جمله مباحث كتاب، كه جنبه اي آسيب شناسانه نسبت به مطالعات شكل گرفته در باب ارتباط حقوق بين الملل و اسلام دارد، تاكيد بر رويكرد تعصب آميز،‌ و بعضا ابتذالي، برخي از پژوهش ها نسبت به رابه اين دو (حقوق بين الملل و اسلام) است. نويسندگان كتاب كوشيده اند تا برخلاف رويكردهايي از اين دست، تحليلي از نزديك و غيرمتعصبانه از نسبت مفاهيم مركزي حقوق بين الملل و رويكردهاي اسلامي به دست دهند.

جهت انجام اين مهم تلاش نويسندگان آن بوده است كه ضمن دخالت دادن دو عامل «لحاظ بسترهاي منطقه اي و جغرافيايي» و «لحاظ اقتضائات مطالعات چند ديسيپليني و ميان رشته اي» به نقد خود برخيزند و مانع از غلطيدن مطالعه خويش به دامان پيش فرضهاي جاري در مطالعات غربي در باب اسلام شوند.

در مروري كلي به مباحث مهم كتاب‌ مي توان اين موارد را برشمرد: «امپراطوري عثماني و نهادينه سازي حقوق اروپايي»، «ديپلماسي اسلامي: ديدگاه هاي قاضيان كلاسيك»، «اسلام و حقوق اسلامي در روابط بين الملل معاصر»، «نگاه هاي اسلامي در باب نظم جهاني و تاثيرات آن بر حقوق بين الملل»، «حقوق اسلامي و حقوق جنايي بين المللي»، «ملاحظات ديني در باب گفتمان حقوق بين الملل» و «اسلام و آينده جامعه بين الملل».

نويسندگان كتاب كوشيده اند تا هنگام طرح مباحث خود حوزه هاي فوق الذكر، دركي متكي بر مناسبات منطقه اي و روابط فرهنگي و تاريخي برقرار در جهان اسلام از موضوعات تحصيل كنند و به مخاطب خويش عرضه دارند.

در انجام اين مهم رويكرد كتاب عمدتا و در اكثر مواقع حقوقي بوده است و از ادبيات حقوق بين الملل اشراب گرديده است؛‌ هر چند، در برخي از مقالات، تلاش گرديده است تا از زواياي ديگر نيز به اين مبحث خطير توجه گردد.

ناشر كتاب «اسلام و حقوق بين الملل Islam and International Law» انتشارات بريل و سال نشر آن 2013 ميلادي مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.