سه شنبه، ۱۳ خرداد ۹۳ - ۰۳:۵۰

نیمه خرداد، ماه امام خمینی(ره)، نزدیک است؛ امامی که در‌ سراسر جهان به نام امید مستضعفان می‌شناسندش. امام خمینی(ره) را با اندیشه جهانی‌اش…

اصلاح‌طلبان و اصولگرایان چه انحرافی از اندیشه امام دارند؟نیمه خرداد، ماه امام خمینی(ره)، نزدیک است؛ امامی که در‌ سراسر جهان به نام امید مستضعفان می‌شناسندش. امام خمینی(ره) را با اندیشه جهانی‌اش می‌شناسند؛ پایه‌گذار تنها حکومت دینی در عصر مدرن.

به گزارش «تابناک»‌، اما اندیشه‌‌ همین امام بزرگ و عظیم‌الشأ‌ن در‌ کشور، مورد بدفهمی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان قرار گرفته است و هر دو‌ این جریانات از اندیشه امام آگاهانه یا ناآگاهانه منحرف شده و فاصله گرفته‌اند.

داستان انحراف جریانات سیاسی مهم کشور از راه و اندیشه امام، قصه پر غصه‌ای است. اصلاح‌طلبان کنونی که همان خط امامی‌ها، زمان حیات حضرت امام هستند، به نوعی از امام منحرف شده‌‌ و اصولگرایان کنونی که همان راست‌های زمان امام هستند، به نوع دیگری از اندیشه امام فاصله گرفته اند.

اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی مانند هر اندیشمند دیگری ثوابت و بنیان‌هایی ‌و در کنار آن فروع و متغییراتی نیز دارد. اگر بنیان‌ها و ثوابت یک اندیشه را حذف و نادیده گرفت، اصل آن اندیشه از میان خواهد رفت و اگر فروع و متغیرات آن را به جای اصول و بنیان‌ها در نظر بگیرند، اندیشه از درون تهی می‌شود.

نسبت جریان‌های سیاسی کشور و انحراف آنان از اندیشه امام هم پیرامون همین ثوابت و متغیران اندیشه حضرت امام است. بدین گونه که اصولگرایان و برخی جریان‌های منتسب به امام، آنقدر که بر متغیرات و اندیشه امام تأکید دارند، هیچ گاه بر ‌اصول آن تأکید ندارند. مثلا این افراد رابطه با کشور‌ها، نظر امام درباره احزاب و.‌.‌. را که در زمره متغیرات اندیشه امام است، از اصول می‌دانند. در حالی که فروع و متغیرات اندیشه امام، تابع زمان و مکان است و می‌توان با اجتهاد متناسب با شرایط زمان و مکان، در‌باره این فروع صحبت کرد و از به دام جزم و تعصب افتادن حول فروعات خودداری کرد.

اصولگرایان با تأکید بیش از اندازه بر فروع اندیشه امام و لا‌یتغیر دانستن آنان به امام و اندیشه او بی مهری و ظلم می‌کنند.

اصلاح‌طلبان در مقابل، اصول و بنیان‌ها‌ی اندیشه امام را کنار گذاشته‌ و به آن بی‌توجهند و به جای اندیشه بر روابط عاطفی بر امام، تأ‌کید می‌کنند. این در حالی است که هسته مرکزی اندیشه امام، حکومت دینی و اسلامی است. بی توجهی به بینان‌های اصلی اندیشه امام، در واقع انحرافی است که اصلاح‌طلبان از اندیشه امام دارند.‌ برخی از بنیان‌های نظریه سیاسی امام‌ در تضاد کامل با اندیشه لیبرالیسمی است که برخی از اصلاح‌طلبان بر آن تأکید دارند.

انحراف اصلاح‌طلبان و اصولگریان از اندیشه امام، در واقع از بی توجهی به بنیان‌های اندیشه امام است. اصلاح‌طلبان به جای توجه و تأکید بر اصول اندیشه امام، فروع را چسبیده‌اند و اصلاح‌طلبان هم به جای اصول بر روابط عاطفی با امام تأکید کرده و حتی اصول را هم قابل تغییر می‌دانند.

هر دو‌ این جریانات که چند روز دیگر در حرم مطهر گرد هم می‌آیند، بدانند آنان نسبت درستی با اندیشه امام ندارند و به گونه‌گون از آن منحرف شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.