شنبه، ۱۷ خرداد ۹۳ - ۰۳:۲۹

جوان ۱۸ ساله اي که با ضربات متعدد چاقو يکي از دوستانش را در ساختمان نيمه ساز به قتل رسانده بود پس از…

جوان ۱۸ ساله اي که با ضربات متعدد چاقو يکي از دوستانش را در ساختمان نيمه ساز به قتل رسانده بود پس از معرفي خود به نيروهاي انتظامي، جزئيات اين جنايت را در حضور قاضي ويژه قتل عمد تشريح کرد.

به گزارش خراسان، متهم اين پرونده جنايي که ساعاتي پس از ارتکاب قتل خود را به نيروهاي انتظامي معرفي کرده بود درباره رفيق کشي در ساختمان نيمه ساز، به قاضي موحدي راد گفت: روز حادثه چند نفر از دوستانم مرا به زور سوار خودروي پرايد کردند.

«م» (مقتول) راننده بود و «الف» هم سمت شاگرد نشسته بود، ۲ نفر ديگر هم مرا در صندلي عقب قرار دادند و به طرف پارک حرکت کردند. آن جا آن ۲ نفر که کنار من نشسته بودند پياده شدند سپس خودرو را در خيابان قاسمي متوقف کردند و من و «م» از داخل کوچه هاي باريک شهرک صابر به طرف ساختمان نيمه ساز رفتيم. او جلوتر حرکت مي کرد و من هم پشت سر او مي رفتم.

 وي در پاسخ به سوال قاضي که پرسيد ساختمان نيمه ساز برق نداشت؟ گفت: ما با روشنايي چراغ تلفن همراه حرکت مي کرديم. آ ن جا به من مشروب داد ولي خودش نخورد. وي همچنين در پاسخ به سوال ديگر مقام قضايي که چرا فرار نکردي؟ گفت: مي ترسيدم مرا با چاقو بزند! چون فکر مي کردم داخل جيبش چاقو دارد!

 متهم پرونده رفيق کشي ادامه داد: ما به خاطر يک سري مسائل اخلاقي با هم درگير شديم اما من فقط او را هل دادم و فرار کردم.

 «الف» يکي ديگر از دوستان متهم نيز به قاضي ويژه قتل عمد گفت: حدود ۲۰ دقيقه با تلفن تماس مي گرفتيم ولي هيچ کدام از دوستانمان پاسخ نمي دادند. به ناچار در خانه «م» رفتيم اما خانواده اش گفتند او منزل نيست. ۳ نفري به داخل ساختمان رفتيم که با پيکر غرق به خون «م» روبه رو شديم. او را داخل پتو گذاشتيم و با موتورسيکلت تا يک آژانس تلفني برديم و از آن جا با راننده آژانس او را به بيمارستان فارابي رسانديم ولي او به دليل شدت جراحات جان باخت.

اين گزارش حاکي است: در پي اعترافات صريح وي، «قاضي موحدي راد» دستور بازداشت موقت او را صادر کرد تا تحقيقات بيشتري درباره ادعاهاي متهم و زواياي پنهان اين پرونده جنايي انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.