جمعه، ۰۶ تیر ۹۳ - ۰۵:۴۷

مدير كل سلامت شهرداري تهران با بيان اينكه طرح كاهش رفتارهاي پر خطر در همه مناطق تهران در دست اجرا است، گفت: اعتياد…

مدير كل سلامت شهرداري تهران با بيان اينكه طرح كاهش رفتارهاي پر خطر در همه مناطق تهران در دست اجرا است، گفت: اعتياد و مصرف دخانيات، بيشترين رفتارهاي پرخطر پايتخت محسوب مي شوند.

به گزارش مهر، محمدمهدي گلمكاني اظهار كرد: طرح كاهش رفتارهاي پر خطر 7 موضوع مهم را تحت پوشش دارد كه از جمله آنها مي توان به تغذيه نامناسب، كاهش تحرك بدني، اعتياد  و مصرف دخانيات، رفتارهاي پر خطر جنسي و رفتارهايي كه سلامت روان را تهديد اشاره كرد.

وي ادامه داد: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته و در تمام خانه هاي سلامت بحث آموزش و پيشگيري از رفتارهاي پر خطر آموزش داده مي شود. اين آموزش ها براي خانواده ها و به ويژه والدين در نظر گرفته شده است كه با رفتارهاي پرخطر آشنا شده و در صورت نياز بتوانند از مشاوره هاي روانشناسي بهره مند شوند.

گلمكاني اظهار داشت: به موازات اين آموزشها، برنامه هايي تدارك ديده شده كه به صورت غير مستقيم در مورد رفتارهاي پرخطر به كودكان و نوجوانان آموزش داده شود.

وي خاطر نشان كرد: براساس بررسي ها و نياز سنجي هايي كه در مناطق صورت گرفته، مشخص شده كدام يك از رفتارهاي پر خطر در هر منطقه فراواني بيشتري دارد و متناسب با آن مراكز آموزش مهارت هاي رفتاري كودكان يا مراكز فرآموز در مناطق ايجاد شده.

مدير كل سلامت شهرداری تهران گفت: اين مراكز بر پيشگري رفتارهاي پر خطري كه در سطح منطقه فراواني بيشتري دارند متمركز مي شوند و آموزش هايشان به صورت غير مستقيم است.

وي به برگزاري كارگاه هاي آموزشي مختلف در مراكز فرآموز اشاره كرد و گفت: با برگزاري كارگاه هاي آموزشي مختلف مانند نقاشي، بازي خلاق، نمايش ، داستان و… تلاش مي شود در مورد رفتارهاي پرخطر و پيشگري از آن به كودكان و نوجوانان آموزش داده شود.

گلمكاني با بيان اينكه مراكز فرآموز اكنون در اكثر مناطق ايجاد شده است، افزود: امسال همه مناطق به اين مراكز مجهز مي شوند  و چند مركز جديد  راه اندازي خواهد شد.

وي با تاكيد براينكه هريك از مراكز فرآموز بر موضوع خاصي تمركز دارند و نياز سنجي منطقه اي صورت گرفته است،گفت: به طور مثال در برخي مناطق مانند مناطق شمالي شهر اعتياد هاي نوين و اعتياد به مواد صنعتي بيشتر وجود دارد كه مراكز فرآموز در اين مناطق روي اين موضوع تمركز دارند، يا در برخي مناطق خشم و خشونت بيشتر است كه مراكز فرآموز روي آن تمركز كرده اند. به طور مثال در منطقه 14 به خاطر وجود دادگاه خانواده مركز فرآموز منطقه بيشتر بر روابط بين فردي تمركز دارد.

مدير كل سلامت شهرداری تهران در پايان در خصوص توسعه خانه هاي سلامت در تهران، افزود: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته  مقرر بود در هر يك از محلات شهر يك خانه سلامت راه اندازي شود كه به اين مهم دست يافتيم و هم اكنون 374 خانه سلامت در سطح محلات شهر تهران وجود دارد. به همين دليل از اين پس به جاي توسعه كمي خانه هاي سلامت ارتقا و توسعه كيفي خدمات رساني در خانه هاي سلامت در دستور كار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.