شنبه، ۱۴ تیر ۹۳ - ۱۱:۰۶

علي کاظمي در مورد تقويم و برنامه ساليانه ليگ چهاردهم گفت: کميته مسابقات با توجه به تقويمي که از سوي فدراسيون دريافت کرده…

علي کاظمي در مورد تقويم و برنامه ساليانه ليگ چهاردهم گفت: کميته مسابقات با توجه به تقويمي که از سوي فدراسيون دريافت کرده برنامه مسابقات را آماده کرده است البته بايد بدانيم در تقويم مسابقات ابتدا زمان‌هاي مورد نظر فدراسيون در مورد بازي‌هاي بين‌المللي تيم ملي و همچنين بازي‌هاي آسيايي گوانگجو در اختيار سازمان ليگ قرار گرفت و کميته مسابقات نيز با بررسي شرايط در نهايت تقويمي را تنظيم و تدوين مي‌کند که اين تقويم ساليانه با هماهنگي فدراسيون فوتبال تنظيم و تدوين شده است و هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال آن را تائيد مي‌کند. من فکر مي‌کنم نهايتا تقويم ساليانه ليگ براي فصل آينده ظرف دو سه روز آينده به طور رسمي رسانه‌اي خواهد شد.

به گزارش فارس، کاظمي در مورد اينکه نظر کارلوس کي‌روش يا سرمربي احتمالي تيم ملي در تقويم ديده شده يا نه و نظر اصلاحي سرمربي تيم ملي اعمال خواهد شد، گفت: تقويم ساليانه‌اي که تنظيم شده بر اساس تاريخ‌هايي بوده که فدراسيون فوتبال به ما اعلام کرده است و در آن بازي‌هاي تيم ملي ديده شده است. اين تقويم قطعا به فدراسيون برمي‌گردد و کارلوس کي‌روش يا هر عزيز ديگري که سرمربي تيم ملي باشد مي‌تواند نظرات اصلاحي و مثبت خود را به ما بدهد و ما آنها را اعمال خواهيم کرد. فصل گذشته نيز سازمان ليگ نشان داد که برنامه‌هاي تيم ملي را مقدم بر هر چيزي در فوتبال مي‌داند و ما مسابقات را در تاريخ مورد نظر سرمربي محترم تيم ملي تمام کرديم.

دبير سازمان ليگ در مورد اينکه فصل گذشته چالش زيادي بين مربيان باشگاهي و کادر فني تيم ملي بر سر برنامه مسابقات به وجود آمد و اکنون کي‌روش همين مسئله را بيان کرده و خواهان در اختيار گرفتن بازيکنان است، گفت: تمام تاريخ‌هايي که فصل گذشته مورد نظر کي‌روش بود را ما در اختيار تيم ملي قرار داديم و اگر برنامه‌ تيم ملي به هر دليلي اجرايي نشد مسببش ما نبوديم. ما تعامل خوبي با تيم ملي داشته‌ايم و در فصل آينده نيز مشکل خاصي پيش نخواهد آمد زيرا هر مربي براي اين حق دارد که نيازهايش را از لحاظ زمان اردوها اعلام کند و اين فدراسيون فوتبال است که با جميع جهات با درخواست‌هاي معقول و منطقي پاسخ مثبت مي‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.