شنبه، ۱۴ تیر ۹۳ - ۰۴:۰۰

دبير سازمان ليگ گفت: تقويم ساليانه ليگ برتر آماده شده است و نظر اصلاحي سرمربي تيم ملي در آن اعمال خواهد شد.

دبير سازمان ليگ گفت: تقويم ساليانه ليگ برتر آماده شده است و نظر اصلاحي سرمربي تيم ملي در آن اعمال خواهد شد.

شنبه، ۱۴ تیر ۹۳ - ۰۴:۰۰

دبير سازمان ليگ گفت: تقويم ساليانه ليگ برتر آماده شده است و نظر اصلاحي سرمربي تيم ملي در آن اعمال خواهد شد.

دبير سازمان ليگ گفت: تقويم ساليانه ليگ برتر آماده شده است و نظر اصلاحي سرمربي تيم ملي در آن اعمال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.