چهارشنبه، ۱۱ تیر ۹۳ - ۰۵:۰۱

گوگل بعد از سخنرانی اصلی کنفرانس I/O و معرفی اندروید L توسعهدهندگان بسیاری را در سراسر دنیا شیفته خود کرده است. اما علاوه بر توسعهدهندگان بازار کار تست کنندهها نیز بیشتر از گذشته رونق گرفته است.


گوگل بعد از سخنرانی اصلی کنفرانس I/O و معرفی اندروید L توسعهدهندگان بسیاری را در سراسر دنیا شیفته خود کرده است. اما علاوه بر توسعهدهندگان بازار کار تست کنندهها نیز بیشتر از گذشته رونق گرفته است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.