شنبه، ۱۷ خرداد ۹۳ - ۰۷:۵۰

سعید سلیمانی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز افزود: در خاک ورزی حفاظتی به دلیل استفاده کمتر از ادوات زراعی، فشردگی خاک…

سعید سلیمانی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز افزود: در خاک ورزی حفاظتی به دلیل استفاده کمتر از ادوات زراعی، فشردگی خاک به حداقل ممکن می رسد و همین مورد باعث استفاده کمتر از سوخت و صرفه جویی در آن می شود.

وی تشریح کرد: شخم با استفاده از گاو‌آهن برگردان‌دار نقش زیادی در کاهش ماده آلی خاک، میزان

فرسایش و جرم مخصوص ظاهری خاک افزایش، نفوذ‌پذیری و تهویه آن کاهش یابد.

سلیمانی ادامه داد: خاک ورزي حفاظتي از نظر مفهومي عبارت است از روشي از کشاورزي که براي کمينه کردن عمليات خاک ورزي، حداقل به هم خوردگي، حفظ بقاياي گياهي حداقل در 30 درصد از سطح خاک بعد از عمليات خاک ورزي و کاشت و در نتيجه کاهش انرژي مورد نياز طراحي شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: خاک ورزي در سيستم مرسوم با وجود بقايا، مشکلاتي در انجام شخم با گاوآهن برگرداندار و کاشت ماشيني ايجاد کرده و همچنين مخلوط کردن بقايا با خاک نيز عوارض ظاهري زود اثري چون کمبود ازت را به دنبال داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.