چهارشنبه، ۲۵ تیر ۹۳ - ۱۰:۲۷

سلامت نیوز: براساس اجرايي شدن اين طرح، بيمارستان ها با افزايش بار كاري و در نهايت با كمبود نيروي انساني مواجه شده اند….

سلامت نیوز: براساس اجرايي شدن اين طرح، بيمارستان ها با افزايش بار كاري و در نهايت با كمبود نيروي انساني مواجه شده اند. برآورد شده است كه حدود 80 درصد منابع حاصل از يارانه ها صرف هزينه كرد تجهيزات پزشكي و دارو مي شود. تجهيزاتي كه مي توان آن را با هزينه كمتري خريداري كرد.

با گذشت بيش از دو ماه از اجراي طرح تحول سلامت كه به «طرح ملي» موسوم شد، همچنان خبرهاي خوش از نتايج موفقيت آميز طرح ادامه دارد.

كاهش هزينه بيماران نيازمند بستري در مراكز درماني دولتي، رايگان شدن زايمان طبيعي در اين مراكز، لغو اجبار بيماران به تامين تجهيزات مورد نياز بستري و جراحي در مراكز درمان دولتي و توزيع به هنگام اعتبارات مورد نياز طرح از جمله نتايج مثبتي بوده كه تا امروز و با گذشت بيش از دو ماه از اجراي طرح، همچنان بيماران درباره آنها صحبت مي كنند و برخلاف تصور، خللي هم در اين مسير ايجاد نشده است.

روز گذشته هم در دومين نشست بررسي طرح تحول نظام سلامت كه با حضور عبدالرحمان رستميان نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، سيدامير حسين قاضي زاده هاشمي عضو كميسيون اجتماعي مجلس، ايروان مسعودي معاون پژوهش هاي فرهنگي – اجتماعي مركز پژوهش هاي مجلس، محمدرضا صفي خاني جانشين ستاد تحول نظام سلامت وزارت بهداشت، محمدرضا واعظ مهدوي مشاور معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري، انوشيروان محسني بندپي مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايرانيان، علي نوبخت دبير مجمع انجمن هاي پزشكي، روساي پنج بيمارستان آموزشي درماني و جمعي از صاحبنظران و كارشناسان نظام سلامت و مركز پژوهش هاي مجلس برگزار شد، نتايج اين نشست به اين رسيد كه: «به نسبت هاي متفاوتي ضريب اشغال تخت، متوسط اقامت بيمار، تعداد مراجعين به اورژانس و درمانگاه افزايش يافته است. پرداختي از جيب مردم كاهش يافته است. طرح با استقبال مردم مواجه شده است. بودجه در نظر گرفته شده براي اين مدت كافي بوده است. ميزان مراجعه بيمار از شهرستان ها به بيمارستان هاي استان تهران كم شده است و شاهد انتقال بيمار از بخش خصوصي به دولتي هستيم. شاهد انتقال درمان هاي گرانقيمت به سوي بيمارستان هاي دولتي هستيم.»

اما در عين حال ضعف هاي كه پيش از اجراي طرح نسبت به آن هشدار داده مي شد هم در اين جلسه مطرح شد و كارشناسان متفق بودند كه: «براساس اجرايي شدن اين طرح، بيمارستان ها با افزايش بار كاري و در نهايت با كمبود نيروي انساني مواجه شده اند. برآورد شده است كه حدود 80 درصد منابع حاصل از يارانه ها صرف هزينه كرد تجهيزات پزشكي و دارو مي شود. تجهيزاتي كه مي توان آن را با هزينه كمتري خريداري كرد.

در اين طرح نقش خيريه ها و NGO ها ناديده گرفته شده است. به عبارت بهتر با اجرايي شدن اين طرح، بيمارستان ها تمايلي براي مشاركت به سازمان هاي خيريه براي تامين هزينه ها ندارند و همه مسيرهايي كه براي نجات خود پيدا كرده بودند را از دست داده اند. در اين طرح براي گايدلاين و نظام ارجاع سياستي اتخاذ نشده است. در اين طرح لازم بود براي بيمارستان هاي آموزشي و درماني به صورت مجزا دستورالعمل طراحي مي شد چراكه شرايط متفاوتي بر آنها حاكم است. ليست انتظار در بيمارستان ها افزايش يافته است. براي برخي بيماري هاي خاص پرهزينه از جمله پيوند مغز استخوان در طرح تحول دستورالعملي در نظر گرفته نشده است. بسياري از خدماتي كه در گذشته به صورت سرپايي انجام مي شد به صورت بستري ارائه مي گردد.»

سيد اميرحسين قاضي زاده در خصوص طرح تحول نظام سلامت، توضيح داد: «هدف اصلي طرح تحول نظام سلامت اين است كه با توجه به محدود بودن منابع مرجعي را براي بيماران قرار دهيم تا از خدمات دولتي بهره بيشتري ببرند. نمايندگان نيز دغدغه چنين مساله يي را دارند و به دنبال سر و سامان دادن نظام درمان بيماران و پرداخت مستقيم جيب هستند. اما دو چالشي كه اكنون با آن مواجه هستيم موضوع كنترل ورود و مصرف دارو و تجهيزات پزشكي و نظام كنترلي براي مديريت بيمار است.»

محمدرضا واعظ مهدوي هم گفت: «طرح تحول نظام سلامت بايد با يك مانيتورينگ و كنترل دايمي صورت گيرد: اين طرح، طرح خوبي است وليكن تحول نيست، اين همان اتفاقي است كه درگذشته انجام مي شده است. پس از آن يك سري تغييراتي صورت گرفته است. بنابراين ما با اجرايي شدن اين طرح به 10 سال پيش برمي گرديم.»
منبع: روزنامه اعتماد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.