جمعه، ۲۳ خرداد ۹۳ - ۰۱:۳۵

دکتر پرویز اولیا روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در دولت…

دکتر پرویز اولیا روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در دولت یازدهم تلاش دارد به جای افزایش تعداد برنامه های تحقیقاتی به افزایش کیفیت این برنامه ها بپردازد.

اولیا توضیح داد:دوره های دکترای پژوهش محور، طی سال های اخیر راه اندازی شده است و بر این اساس تاکنون حدود 600 نفر در این دوره ها پذیرش شده اند. تعداد مراکز تحقیقاتی نیز طی این سال ها افزایش یافته و به 506 مورد رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد شبکه های تحقیقاتی از 8 شبکه به 20 شبکه افزایش یافته و تعداد مراکز تحقیقات بالینی به 54 مورد رسیده است.

اولیا در مورد برنامه های در دست اقدام بخش تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار کرد: درحال حاضر به منظور کیفی کردن فعالیت مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها و بیمارستان ها، حمایت هایی در زمینه تسهیل در تصویب طرح ها و اخذ مجوز برای استخدام پژوهشگران و فراهم کردن زمینه ارتباط این مراکز با سازمان های بین المللی در دست اجرا است.

** اجرای حمایت های مالی از مراکز تحقیقاتی

وی با بیان اینکه برخی از این مراکز تحقیقاتی دارای ردیف بودجه نیستند و فقط دانشگاه ها از آنها حمایت مالی می کنند، افزود: مراکزی نیز که دارای ردیف بودجه هستند، میزان آن بسیار اندک است؛ بر این اساس برنامه هایی برای تقویت بودجه این مراکز در دست اجرا است.

اولیا در مورد تسهیل در اخذ مجوز مراکز تحقیقاتی نیز گفت: با بررسی وضعیت مراکز تحقیقاتی، به مراکزی که دارای شرایط اخذ مجوز هستند ولی تاکنون نتوانسته اند کسب مجوز کنند، مجوز داده خواهد شد.

وی ادامه داد: در دوره های دکترای پژوهش محور نیز برنامه ای برای حمایت مالی از پایان نامه های کاربردی که موضوع آنها در جهت حل مشکلات است، تدوین شده است.

اولیا با بیان اینکه بر اساس این برنامه قرار است از 100 پایان نامه برتر حمایت مالی شود، افزود: این برنامه در بودجه امسال معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت لحاظ شده است که به محض اختصاص بودجه، به هر یک از این پایان نامه ها 25 میلیون تومان کمک مالی می شود.

** راه اندازی دوره های پسادکتری

رییس دفتر هماهنگی و پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت راه اندازی دوره های پسادکتری را از دیگر اقدامات این معاونت برشمرد و اظهار کرد: قرار است طی یک سال آینده با حمایت های این معاونت 100 نفر در دانشگاه های مختلف در مقطع تحصیلی پسادکتری پذیرش شوند.

اولیا گفت: این برنامه سبب می شود که افراد محقق وارد دوره های پسادکتری شوند و پروژه هایی را طراحی کنند که دارای شاخص های تعیین شده باشد تا بتوانند از حمایت های مالی برخوردار شوند.

وی افزود: شرط دارابودن شاخص های تعیین شده، سبب می شود محققان به کیفی کردن پروژه های خود بیشتر توجه داشته باشند و به این طریق سطح کیفی پژوهش ها افزایش می یابد.

** راه اندازی مراکز تحقیقات بالینی

رییس دفتر هماهنگی و پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: بیمارستان ها حجم زیادی از اطلاعات بالینی از بیماران دارند که در پرونده های بیماران جمع می شود و هیچ استفاده ای از آنها نمی شود درصورتی که اگر این اطلاعات جمع آوری شود می توان از آنها در موارد مختلف مانند راهنمای درمان بیماری ها برای ارایه به پزشکان و متخصصان استفاده کرد.

اولیا با بیان اینکه این مراکز در بیمارستان ها تشکیل می شود و جزو معیارهای اعتباربخشی بیمارستان ها به شمار می رود، افزود: بیمارستان هایی که مراکز تحقیقات بالینی دارند، در بحث اعتباربخشی امتیاز بیشتری می گیرند؛ بنابراین بیمارستان های فاقد این مراکز نیز تلاش خواهند کرد مرکز تحقیقات بالینی داشته باشند.

** حمایت از پروژه های مشترک بین المللی

رییس دفتر هماهنگی و پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: این معاونت در برنامه های حمایتی خود، از پروژه های مشترک مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور حمایت می کند.

اولیا توضیح داد: درصورتی که این مراکز پروژه مشترکی با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور در دست اجرا داشته باشند که طبق قرارداد مقرر شده باشد 50 درصد از هزینه های آن را این مراکز و 50 درصد دیگر را مرکز تحقیقاتی کشورهای دیگر پرداخت کنند، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیمی از هزینه های این پروژه ها را که قرار است مراکز داخلی پرداخت کنند، تامین می کند.

وی این برنامه حمایتی را سبب تشویق دانشگاه ها برای اجرای پروژه های مشترک بین المللی و پیشبرد بیشتر اهداف پژوهشی کشور دانست.

علمی(4)1834**1440

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.