دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۹۳ - ۱۰:۲۷

ˈ ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ر ی ˈ در گ‍ز ارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن روز تعداد سه میلیون و…

ˈ ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ر ی ˈ در گ‍ز ارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن روز تعداد سه میلیون و 650 هز ار و 702 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش 12 میلیارد و 766 م‍ی‍ل‍ی‍ون ری‍‍ال خری‍د ار ی شد و هفت میلیون و 232 هزار و هشت س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش 19 میلیارد و 877 م‍ی‍ل‍ی‍ون ری‍‍ال ب‍ه ف‍روش رس‍ی‍د.

از م‍ج‍م‍و ع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام در ای‍ن روز 39 درص‍د م‍رب‍وط به خ‍ری‍د و 61 درص‍د م‍ربوط ب‍ه ف‍روش س‍‍ه‍‍ام ب‍ود.

همچنین سهام ش‍رک‍ته‍‍ا ی پالایش نفت بندرعباس ، کشت و صنعت چین چین و بانک ملت بیشترین ارزش خرید و سهام شرکت های بانک پارسیان ، تراکتور سازی ایران و صنایع آذرآب بیشترین ارزش فروش استان را به خود اختصاص دادند.

ش‍‍اخ‍ص ق‍ی‍م‍ت بورس کشور نیز در این روز با 197 واح‍د کاهش نسبت به روز کاری گذشته به 77ه‍ز ار و 734 و اح‍د رس‍ی‍د. ک/3

503/402

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.