شنبه، ۳۰ فروردین ۹۳ - ۱۲:۰۰

<p style=”text-align: center;”>
<img alt=”samsung-glass” src=”images/uploads/Image/93/01/29/samsung-glass.jpg” style=”width: 600px; height: 377px;” /></p>
<blockquote>
<p style=”text-align: justify;”>
سامسونگ که قصد دارد در همه زمینههای دستی داشته باشد و ورود خود به دنیای گجتهای پوشیدنی را با ساعت هوشمند شروع کرد، این بار طرحهای مفهومیو شایعات مربوط به عینک هوشمند خود را تقویت بخشید و اکنون ما شاهد طرحهایی تقریبا نهایی آن هستیم.</p>
</blockquote>

<p style="text-align: center;">
<img alt="samsung-glass" src="images/uploads/Image/93/01/29/samsung-glass.jpg" style="width: 600px; height: 377px;" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">
سامسونگ که قصد دارد در همه زمینههای دستی داشته باشد و ورود خود به دنیای گجتهای پوشیدنی را با ساعت هوشمند شروع کرد، این بار طرحهای مفهومیو شایعات مربوط به عینک هوشمند خود را تقویت بخشید و اکنون ما شاهد طرحهایی تقریبا نهایی آن هستیم.</p>
</blockquote>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *