انتقاد رسمي دولت ازبرخي تغييرکاربري‌ها در تهران

روزنامه خراسان نوشت:

بر اساس نامه روزهاي اخير يک مقام مسئول در دولت به قاليباف شهردار تهران،
با اشاره به صدور برخي مجوزها و اقدامات صورت گرفته در پايتخت، از تغيير
کاربري مصوب برخي پهنه هاي شهر تهران انتقاد و اعلام شده است دغدغه شوراي
عالي معماري و شهرسازي در موضوعاتي چون لزوم تغيير رويکرد در اداره امور
شهر و نگراني هاي موجود در اين زمينه، به رييس شوراي شهر تهران و روساي
کميسيون هاي شوراي شهر اعلام خواهد شد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*