اهداف کلی تمرینات ورزشی

ahdaf tamrin اهداف کلی تمرینات ورزشی

۹ هدف کلی از تمرینات ورزشی که دنبال می شود و انتظار می رود تمرین ورزشی این ویژگی ها را دارا باشد عبارتند از : 

۱٫ تمرین بایدبه توسعه همه سویه بیانجامد.

۲٫ تمرین بایدبه توسعه بدنی خاص هررشته ورزشی بیانجامد.

۳٫ تمرین باید توانایی اجرای همه تکنیک های مورد نیازرا بالا برد.

۴٫ تمرین بایدعامل تاکتیک رانیز فرا گیرد.

۵٫ تمرین باید ابعاد روانی رانیز در بربگیرد.

۶٫ تمرین باید به توانایی گروهی توجه کند.

۷٫ تمرین باید ارتقای سطح بهداشت وسلامت هرورزشکار راشامل شود.

۸٫ تمرین بایدمانع آسیب ورزشکارشود.

۹٫ تمرین بایدموجب ارتقای سطح دانش نظری ورزشکارشود.

بهزاد زیبائی – کارشناس ارشد تربیت بدنی

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*