جمعه، ۰۹ خرداد ۹۳ - ۱۱:۱۴

به گزارش ایرنا، ˈسید حمید کلانتریˈ عصر پنجشنبه درنخستین نشست تخصصی بهره وری که در هتل درویشی مشهد برگزار شد، افزود: رتبه ایران…

به گزارش ایرنا، ˈسید حمید کلانتریˈ عصر پنجشنبه درنخستین نشست تخصصی بهره وری که در هتل درویشی مشهد برگزار شد، افزود: رتبه ایران به لحاظ سهولت انجام کسب وکار در میان 183 کشور جهان در رده 144 قرار گرفته که این رتبه به هیچ وجه مطلوب نیست.

وی بیان کرد: اقتصاد ایران به نفت متکی است لذا از منابع انسانی و سایر شاخص های تولید ثروت به نحو مطلوب بهره نگرفته است، از این رو از فضای کسب و کار مطلوب برخوردار نمی باشد.

وی گفت: متوسط سرانه ثروت دنیا به ازای هر فرد 86 هزار دلار است که سهم منابع انسانی در تولید این ثروت 64 درصد، سهم منابع طبیعی 20 درصد و سهم منابع فیزیکی 16 درصد است.

کلانتری افزود: این درحالیست که سرانه ثروت ایران به ازای هر فرد 28 هزار دلار است که سهم منابع انسانی در تولید این ثروت 34 درصد، سهم منابع فیزیکی 37 درصد و سهم منابع طبیعی 29 درصد است لذا این آمار نشان می دهد که میزان استفاده ایران از منابع طبیعی و فیزیکی برای تولید ثروت از میانگین جهانی بیشتر است.

این اقتصادادن اظهارکرد: سهم کشورهای نفت خیز مانند ایران در تولید ثروت برای جهان 2.6 درصد و سهم کشورهای در حال توسعه 15.9 درصد است.

او گفت : فضای کسب وکار مجموعه ای ازعوامل موثر دربهبود وضعیت اقتصادی یک کشور است و10 عامل درایجاد فضای کسب و کار مطلوب موثر هستند که شامل عملکرد سازمان های دولتی، نوع پرداخت مالیات، صدور مجوزها، کیفیت خدمات رسانی وزیرساخت ها، ثبات قوانین و غیره می شود.

عضوهیات مدیره انجمن بهره وری ایران، تدبیر واندیشیدن دررسیدن به بهره وری را ضروری دانست وافزود: اگر برنامه ریزی مبتنی بردانش وتدبیر و روشها، صحیح باشد ما دچار مشکلات اقتصادی، تورم های شدید ورکود اقتصادی و بیکاری نخواهیم شد.

کلانتری افزود: برنامه ریزی درست، مال اندک را افزایش می دهد و برنامه ریزی نادرست، مال فراوان را نابود می کند وما این مساله را به وضوح هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه ای مشاهده کرده ایم.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در دولت گذشته به دلیل برنامه ریزی نامناسب دراستفاده از امکانات، میزان بهره روی نه تنها مثبت نبود بلکه رشد منفی داشت به همان میزان که رشد اقتصادی کشورمان به صفر نزدیک شد.

وی گفت: هدف از بهره وری بهتر شدن وضع موجود وحرکت به سوی وضع بهتر، کنار گذاشتن نارسایی ها و رسیدن به کارآمدی هاست و ارتقای بهره وری بر پدیده های اصلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وغیره مثل تورم، کاهش تورم، افزایش سطح رفاه، ایجاد فضای رفاه در عرصه های اقتصاد و سایر جنبه ها تاثیر بسزایی دارد.

وی افزود : انسان محور بهره وری و منشا همه تحولات و اتفاقات است و بهره وری یک اندیشه، باور و اعتقادی است که می توان با آن وضع موجود را تغییر داد و بهبود بخشید.

وی عرصه های بهره وری را شامل فرد وخانواده، آموزش و پرورش، آموزش عالی، حمل و نقل، بازار و سرمایه، فرد وخانواده، بانک و بیمه، انرژِی، آب و کشاورزی، صنعت و معدن، قوانین، دولت و سازمان های دولتی و خدمات دانست.

کلانتری گفت : مفهوم بهره وری به طور فزاینده با کیفیت محصول، کیفیت نهاده و فرآیند تهیه محصول درهم آمیخته است که در این ارتباط از کارآیی و اثربخشی هم سخن به میان می آید و منظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن است.

وی گفت : عوامل موثر دربهره وری شامل نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، عزم و اراده، حاکمیت فرهنگ بهره وری، آموزش مستمر، شایسته سالاری، استفاده از روش های مدیریتی بهتر می شوند.

وی سطوح بهره وری را نیز فردی، گروهی، محلی، منطقه ای، ملی، بنگاهی، خدمات، دولتی، بخش های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، رشته فعالیت و جاری عنوان کرد.

عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران با بیان اینکه بهره وری در خانه شامل دو بعد می شود، افزود: در بعد اول خانه داری مقداری ورودی و مقداری خروجی در فرآیند زندگی است و اگر فرهنگ بهره وری در خانه بهبود یابد، کیفیت زندگی بهتر می شود و با کاهش ضایعات و مصرف بی رویه، بهره وری افزایش می یابد.

کلانتری افزود: در بعد دوم مردم تا حد زیادی تحت تاثیر روابط حاکم بر محیط خانه خود هستند، از این رو افرادی که در خانه دارای مشکلاتی باشند ناخودآگاه این مشکلات را به محل کار خود انتقال می دهند و باعث کاهش بهره وری می شوند اما اگر عملکرد فرد در خانه خوب باشد آمادگی بیشتری برای اثربخشی خود در بهره وری محل کار دارد.

وی با اشاره به عوامل موثر در افزایش بهره وری گفت : شناسایی مشکلات بحرانی و نقاط کلیدی محیط کارا، استفاده از تکنیک های ارتقای بهره وری، باور تغییرات، مکانیزم های انگیزشی، اتکا به نیروی انسانی، مدیریت سازمان نیروی انسانی، آموختن اصول بهره وری، آغاز از یک واحد کوچک و بهبود تدریجی بهره وری از عوامل مزبور است.

وی اظهارکرد: درجهان امروز بهره وری به عنوان عامل اساسی توسعه، مدنظر رهبران سیاسی، مدیران، صاحبان صنایع و به طور کلی همه کسانی است که خواهان پیشرفت و توسعه هستند.

رییس انجمن بهره وری ایران نیز در این همایش گفت: نزدیک 10 سال است که از عمر این انجمن می گذرد و طی سال های گذشته پنج دوره ازسلسله نشست های مدیریت و بهره وری را برگزار کرده که ششمین دوره از آن اخیرا در تهران برگزار شد.

ˈحسین حاجیانˈ افزود: اخیرا این انجمن اقدام به برگزاری سلسله نشست های تخصصی بهره وری کرده که نخستین دوره از آن در مشهد در حال برگزاری است؛ برگزاری سلسله نشست های اقتصاد مقاومتی نیز از اقدامات جدید این انجمن است که نخستین نشست آن امروز در دانشگاه تهران برگزار شد.

وی اظهارکرد: این نشست ها قرار است به طور مداوم برگزار شود تا انجمن بهره وری ایران به اهداف خود در این زمینه نزدیک گردد.

به گزارش ایرنا، دراین نشست، ˈغلامحسین خورشیدیˈ؛ عضوهیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره عوامل موثر بر ارتقای بهره وری و بهبود فضای کسب و کار سخنرای کرد و دو نفر از اساتید دانشگاه واعضای هیات مدیره انجمن بهره وری میزان تاثیر بهره وری برسودآوری شرکت و مرور برخی تجارب را به بحث و بررسی گذاشتند.

/659/7489/536

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.