شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۹۳ - ۰۳:۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی صبح امروز با حضور در جمع فرماندهان عقیدتی سیاسی و حفاظت سپاه پاسداران در محل مجلس قدیم…

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی صبح امروز با حضور در جمع فرماندهان عقیدتی سیاسی و حفاظت سپاه پاسداران در محل مجلس قدیم ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام هادی(ع) و همچنین سالروز شهادت استاد مطهری، گفت: اگر در آثار استاد مطهری تأمل کنید می بینید در شاخه های مختلف فکر اسلامی ایشان آثار ارزشمندی دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه مسائل کلانی به مانند تاریخ اسلام و ایران، حقوق زنان در مسائل اقتصادی، در مسائل اسلام و مقتضیات زمان، در مسائل اجتماعی، در مسائل دفاع، در بحث نهضت های اسلامی و بیداری اسلامی  خیلی متنوع است.

لاریجانی افزود: باید دید از همه حرف هایی که استاد مطهری می زدند چه مبنای مهمی برای جامعه وی ترویج می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینطور نیست که همه این افکار را جزیره های جداگانه از همه تشکیل دهند بلکه یک روحی از همه اینها دمیده و دغدغه ای از همه اینها در آن نهفته است که برای همه ما که در نظام اسلامی زندگی می کنیم به خصوص برای سپاه پاسداران که مهمترین شغل را در نظام اسلامی دارد و امین نظام است و قدرت و توانمندی اصلی برای پیشبرد اهداف انقلاب است.

لاریجانی با بیان اینکه شهید مطهری یکی از پایه گذاران تفکر نوین در جمهوری اسلامی برای شکل دادن به چارچوب این نظام بود، افزود: بر همین اساس بود که رهبر معظم انقلاب به ایشان لقب ایدئولوژ نظام دادند.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب چند روز پیش فرمودند توسعه اقتصادی  بدون توسعه فرهنگی ممکن نیست این حرف بسیار مهمی است که گاهی مورد غفلت قرار گرفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گاهی اینگونه اندیشیده می شود که ما باید توسعه اقتصادی را با الگوهای متعارف پیگیری کنیم در ضمن باید به مسائل فرهنگی متناسب با مختصات بومی توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: سخن رهبر معظم انقلاب این است که اگر توسعه ای بر اساس مکتب بخواهید انجام دهید بدون توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست که این حرف حقی است.

لاریجانی گفت: اگر ما می خواهیم رشد متوازنی از نظر اقتصادی داشته باشیم که هم آبادانی، رفاه برای مردم ایجاد کند، عدالت را محقق کند و ارزش های مختلف اجتماعی را محقق کند بدون درک مشترک از مسائل مکتب امکان پذیر نیست و این مسئله نیاز به رشد فرهنگی دارد و این موضوع تنها به اقتصاد مربوط نیست و سیاست هم همین گونه است.

وی ادامه داد: اگر سیاست بخواهد در جامعه رشد پیدا کند نیاز به رشد فرهنگی داریم و اگر مسیر مبتنی بر مکتب نباشد افراد را دچار تزلزل می کند یا ناخودآگاه چیزهایی را از افراد می گیرد و این مسئله ای بود که شهید مطهری با آن مواجه بود.

لاریجانی افزود: در زمان رژیم دیکتاتوری برای مبارزه با این رژیم جریان هایی حتی در درون مبارزین اسلامی ایجاد می شد که تلاش می کردند مفاهیم اسلامی را با سایر مکاتب توجیه کنند که در آن زمان بیشتر جریان های مارکسیستی بود.

لاریجانی گفت: اگر ما مستضعفین می گوییم آنها سعی می کردند مستضعفین را با پروتالیا یکی کنند چون در مکتب مارکسیسم پروتالیا باید جریان پیشرو در مبارزه باشد اما هیچگاه ما اینگونه نبوده ایم در مکتب مارکسیسم این موضوع وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر ما صحبت از مبارزه حق و باطل که امر وسیعی و مکتبی است را مطرح می کنیم آنها براساس مبارزه با بورژوازی این موضوع را مطرح می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهید مطهری یکی از کسانی بود که با این تفکر مواجه بود و با آن مبارزه می کرد و آن را یک التقاط می دانست چرا این حادثه رخ می داد؟ به خاطر اینکه رشد فرهنگی پایه رشد سیاسی قرار نگرفته بود.

لاریجانی ادامه داد: من به خاطر دارم یک زندانی سیاسی سال 56 آزاد شده بود و شهید مطهری گفتند برویم به دیدن وی. در آن جلسه برخی افراد دیگری هم حضور داشتند از همین موارد مطرح می کردند که امروز زمان مبارزه است و وحدت ایجاد شود اما شهید مطهری می لرزید که پاسخ او را بدهد که شما نمی فهمید دو مکتب و دو هدف و دو مبنا وجود دارد چطور می توانید با آنها وحدت کنید.

وی ادامه داد: این حکایت از این داشت که شهید مطهری مواجه بود با یک رشد سیاسی که این رشد سیاسی در بعضی از امور مبتنی بر رشد فرهنگی نیست، همینطور رشد دفاعی کشور بدون فهم فرهنگ عمیق امکان پذیر نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله حجاب و عفاف در کشور گفت: پیشرفت در حوزه های اجتماعی بدون رشد فرهنگی امکان پذیر نیست  به طور مثال حجاب و عفاف یکی از دغدغه های شهید مطهری بود و این یک پدیده اجتماعی است که با دستورالعمل و بخشنامه علاج نمی شود که باید در این حوزه رشد فرهنگی ایجاد شود.

لاریجانی تصریح کرد: اینکه شما می بینید در آثار شهید مطهری به استقلال فرهنگی تکیه شده به این دلیل است که یک بخشی از آن در حوزه اقتصاد رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند و استقلال فرهنگی حکایت از یک موضوع می کند که این است که ما صاحب یک مکتب هستیم که این مکتب همه جانبه است و در ابعاد مختلف فکر دارد ممکن است در برخی امور تئوری پردازی کامل نباشد ولی رجوع به مکتب باعث می شود به روشی درست دست یابیم.

رئیس مجلس با اشاره به ترورهای گروه فرقان گفت: این جریان یک جریان افراطی و بدون منطق بود که به سراغ به شهادت رساندن شخصیت ها و برگزیدگان کشور رفتند در آثار آنها و گفت و گو ها و جلسات محاکمه حرف هایی زدند که نشان داد که آنها بی دین نبودند بلکه برداشت انحرافی و بدون روش از مکتب داشتند و تلاش داشتند قرآن را براساس اهداف خود توجیه کنند.

لاریجانی ادامه داد: برای شناخت مکتب نیاز به متادولوژی است و اسلام شناسی نیز نیاز به روش شناسی دارد و نمی توان گفت که همه اسلام شناس هستند و این حرف هایی که گاهی پیش از انقلاب و پس از انقلاب به وجود آمد مرحوم آیت الله مطهری نسبت به اینگونه برداشت ها از اسلام که بدون روش و سیستم باشد مبارزه می کرد.

وی با بیان اینکه شهید مطهری با دکتر شریعتی در همین زمینه ها اختلاف نظر داشت افزود: اختلاف اصلی در همین بود که برداشت از اسلام باید متناسب با روش هایی باشد که ما آنها را اخذ کرده ایم.

رئیس مجلس با طرح این سؤال این  که ما دستاوردهای بشر را باید نادیده بگیریم ؟ گفت: خیر اینگونه نیست و باید تعامل با سایر دستگاه های فکری بشری داشته باشیم اما این به آن معنا نیست که روش های فکر اسلامی را فراموش کنیم و از دستاوردها باید استفاده کنیم کمااینکه شهید مطهری در کلیه آثارش نوعی فکر و حرکت تطبیقی داشت.

لاریجانی ادامه داد: در دستگاه فلسفی غرب راجع به حقوق طبیعی انسان ها سخن گفته می شود و می گویند همه انسان ها دارای حقوق طبیعی هستند نمی شود مثل مارکسیست ها انسان ها را مهندسی کرد شهید مطهری این فکر را قبول داشت اما براساس مکتب آن را می پذیرفت و می گفت انسان دارای فطرت است و باید در این چارچوب استعدادهای بشری شکوفا شود.

وی با اشاره به مسئله آزادی فکر در سنت لیبرالیسم گفت: شهید مطهری آزادی فکر را قبول دارد اما نه به مبنایی که لیبرالیست ها می پذیرند مبنای آزادی در سنت لیبرالیسم چون حقوق طبیعی برای انسان قایل هستند انسان آزاد است و این آزادی حد و مرزی ندارد که شهید مطهری آن را رد می کند و می گوید براساس آموزه های دینی چون انسان دارای فطرت است برای شکوفا شدن این استعدادها به آزادی نیاز دارد.

رئیس مجلس ادامه داد: حرف شهید مطهری این بود که هر فردی که صاحب هر شغلی است دارای مکتبی است که فراگیر است، اگر کسی در حوزه سیاست کار می کند باید مکتب را بشناسد وگرنه دچار انحراف می شود کما اینکه در طول سال های اول انقلاب با این موضوعات درگیر بودیم.

وی ادامه داد: زمانی بحث هایی درباره توسعه اقتصادی، سیاسی و آزادی در کشور می شد که با رجوع به مکتب نبود تصور می شد چون ما یک کشور دموکراتیکی هستیم جمهوریت نمی تواند با اسلام سازگار باشد و این دو مکتب است.

لاریجانی تصریح کرد: چون جمهوریت اساسش اراده مردم است و اسلامیت براساس وحیانیت شکل گرفته بنابراین تصور می شد قرار دادن این دو در کنار هم امکان پذیر نیست که این عدم رشد در حوزه فرهنگی را نشان می دهد. زمانی که ما جمهوریت را می پذیریم به این معناست که یک تئوری دموکراتیک در جایی سامان پیدا کرده و در دنیای امروز رشد پیدا کرده و ما کشور مسلمانی هستیم و برای اینکه به یک طریقی این دو را در کنار هم قرار دهیم جمهوری اسلامی را تشکیل داده ایم.

 رئیس مجلس ادامه داد: تئوری جمهوری در مکتب اسلام بر اساس عدالت شکل گرفته است چون در فلسفه سیاسی اسلام عدالت یک رکن است، تحقق جمهوریت با عدالت انجام می شود که برای به فعل درآوردن آن نیاز به حرکت داریم که این حرکت مشارکت سیاسی است.

وی ادامه داد: در حکومت دیکتاتوری افراد نقشی در مشارکت سیاسی ندارند و پادشاه تصمیم می گیرد و در حکومت مارکسیستی این مشارکت سیاسی امکان پذیر نیست و در آنجا حزب تصمیم گیرنده اصلی است اگر دمکراسی براساس جمهوریت در جمهوری اسلامی ایران مطرح است برگرفته از مکتب است.

لاریجانی تصریح کرد: درد شهید مطهری این بود که رشد یافتگی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی باید یک مبنای فرهنگی داشته باشد که این موضوع قوام کشور است.

رئیس مجلس ادامه داد: زمانی که شهید مطهری درباره استقلال سیاسی و اقتصادی کشور صحبت می کند نشان می دهد که کاملا از یک مبنای فرهنگی برخوردار است.

وی افزود: یکی از مباحثی که شهید مطهری به آن توجه ویژه ای داشت مسئله تربیت است یعنی اینکه در همه بخش ها ما باید نظام تربیتی داشته باشیم، تربیت یعنی هم فهم و بینش داشته باشیم و هم تمرین کنار گذاشتن عادات ناصحیح باشد.

لاریجانی تصریح کرد: در حوزه های آموزش و پرورش، سیاست، اجتماع و دفاع باید یک نظام تربیتی داشته باشیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شجره طیبه انقلاب است و پایه های صیانت از دستاوردهای انقلاب را بر دوش می کشد گفت: باید در سطوح مختلف تربیتی و بینشی این قشر را ارتقاء داد چون کار آنها بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه در سپاه چون هدف بزرگ است نیاز به نظام تربیتی عمیقی داریم گفت: یکی از نکاتی که شهید مطهری در نظام تربیتی به آن توجه داشت موضوع جهاد است که در نظام های دیگر کمتر به آن توجه شده است.

لاریجانی افزود: شهید مطهری بیان می کند که در مسائل تربیتی، رشد عقلی، علمی، ذوقی، تزکیه مهم است اما جای دیگر اشاره می کند که جهاد در نظام تربیتی مهم است یک دستگاه فرهنگی زمانی کامل می شود که مبتنی بر جهاد باشد که ریشه های این تفکر را می توان در نهج البلاغه یافت.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاقه به جهاد یک رشدیافتگی در انسان به وجود می آورد و بینش انسان را افزایش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.