شنبه، ۲۴ خرداد ۹۳ - ۰۵:۰۹

به گزارش «تابناک»، بازی نفس‌گیر و پرهیجان ایران و برزیل در سالن آزادی، در حالی در ست پنجم با برتری ایران پایان یافت…

ایران ست اول را به برزیل واگذار کرد

به گزارش «تابناک»، بازی نفس‌گیر و پرهیجان ایران و برزیل در سالن آزادی، در حالی در ست پنجم با برتری ایران پایان یافت که قهرمان نه دوره لیگ جهانی، ست‌های اول و سوم را از ایران برد. به این ترتیب تیم‌های ایران و برزیل پس از بازی امشب در امتیاز شش برابر شدند.

پیش از این، تیم ایران که در دو بازی اول موفق نشده بود از میزبان خود ایتالیا امتیازی
بگیرد، در دو مسابقه با برزیل در خاک این کشور روند رو به رشدی را طی کرد و پس از
باخت در پنج ست در بازی اول، موفق شد در بازی دوم در سه ست پیاپی، قهرمان نه دور
لیگ جهانی را شکست دهد.

 سامان فائزی بازیکن ایران در بازیهای قبل دچار شکستگی دست شده بود و در بازی امشب با عادل غلامی جایگزین شد. ظریف هم اگر چه تمرین با تیم ملی را شروع کرده ولی کتف او همچنان درد دارد و به بازی امشب نرسید.ترکیب ایران:

میرزاجانپور،
شهرام محمودی، علیزاده، سعید معروف، موسوی، قائمی و تشکری

گزارش بازی:

ست اول


21:00 اولین و دومین امتیاز بازی نصیب برزیلی‌ها شد

21:03 ضربه میرزاجانپور
دومین امتیاز را نصیب ایران کرد تا اختلاف به سه امتیاز کاهش یابد. برزیلی‌ها 5 به
دو جلو هستند.

21:05 با ضربه میرزاجانپور امتیاز ایران به 4 رسید. ایران همچنان 6 به 4 عقب است.

21:06 برزیلی‌ها با رسیدن به امتیاز هشت، دو تیم را
به اولین وقت استراحت فنی می‌برند. اختلاف همچنان سه امتیاز است.

21:08 اولین
امتیاز بعد از وقت استراحت را موسوی برای ایران گرفت.

21:09  با از دست دادن یک امتیاز سرویس برای هر تیم، نتیجه بازی 9 به 7 شد.

21:11 با اشتباه موسوی در  ضربه روی تور، برزیلی‌ها 13 به 9 جلو افتاد. کواچ درخواست وقت استراحت کرد.

21:12  برزیلی‌ها برای چندمین بار امتیاز از دست می‌دهند. اختلاف به سه امتیاز می‌رسد. برزیل 13، ایران 10

21:13  با ضربه قائمی بازی 15 به 12 شد.

21:14 با ضربه قدرتی برونو و برتری 16 به 12 برزیل دو تیم به وقت استراحت رفتند.

21:15  محمودی دفاع شد و برزیل 17 به 13 جلو است

21:17  با جلوتر رفتن بازی اختلاف در ست اول کمی بیشتر شد. برزیل 19 و ایران 14

21:20  ضربه سیدائو نتیجه بازی را 21 به 17 کرد.

21:21 جای خالی موسوی هجذهمین امتیاز را نصیب ایران کرد. برزیل 21

21:22  در امتیاز 23 برای برزیل کواچ درخواست وقت استراحت کرد. ایران 5 امتیاز عقب است

21:24 قائمی یک بار توپ را به بیرون زد و یک بار دفاع شد تا ایران ست اول را 25 به 18 واگذار کند.

گزارش ست دوم

21:28 اولین امتیاز نصیب ایران شد. اعتراض رزنده مربی برزیلی‌ها فایده‌ای ندارد.

21:31  آبشار میزاجانپور بازی را در امتیاز سه برابر کرد

21:32 برزیلی‌ها با سرویس یه امتیاز گرفتند و یک امتیاز از دست دادند. برزیل 5 و ایران 4

21:34  برزیلی‌ها نتوانستند توپ را از تور عبور دهند تا بازی در امتیاز 6 برابر شود.

21:35  محمودی ایران را در امتیاز هفت جلو انداخت ولی سرویس میرزاجانپور به بیرون رفت

21:36 برای اولین بار بازی با برتری ایران به استراحت فنی کشیده شد. جای خالی محمودی ایران را به امتیاز هشت رساند

21:43  برزیلی‌ها با گرفتن امتیاز بازی را 13 به دوازده می‌کنند.

21:45 ضربه محمودی، ایران را 15 به 12 جلو انداخت.

21:46 سرویس تیم ایران به تور خورد و در جلوی تور و در زمین برزیل به زمین خورد تا بازی 16 به 12 شود. دو تیم به استراحت فنی رفتند.

21:47 تک دفاع ناموفق محمودی اختلاف را به سه امتیاز کاهش داد ولی وی با یک آبشار موفق دوباره ایران را 17 به 13 جلو انداخت.

21:49  سرویس میرزاجانپور به بیرون رفت و بازی 18 به 15 به نفع ایران شد. با کسب امتیاز 16 تیم برزیل، کواچ درخواست زمان استراحت کرد.

21:51  ضربه محمودی به آنتن برخورد کرد و بازی 19 به 18 شد.

21:52  قائمی یک امتیاز آبشار گرفت ولی معروف سرویس را از دست داد. ایران 20، برزیل 19

21:53 جای خالی زیبای قائمی بازی را 21 به 19 کرد

21:54 هر تیم یک سرویس خراب کرد تا بازی 22 به 20 شود.

21:55 برونو یکی از محکم‌ترین آبشارهای این بازی را رساند تا اختلاف به یک امتیاز برسد. دفاع ایران در امتیاز بعد بازی را 23 به 21 کرد.

21:55  با درخواست برزیلی‌ها دو تیم به استراحت رفتند.

21:57 برزیلی‌ها توانستند آبشار محکم قائمی را برگردانند ولی توپ برگشتی را موسوی در زمین برزیل خواباند تا ایران به 24 برسد.

21:58  دو تیم در امتیاز 24 به 23 به استراحت رفتند.

21:59  آبشار محمودی از تور رد نشد تا دو تیم در امتیاز 24 مساوی شوند.

21:59 این بار بازیکنان ایران توانستند سرویس برزیلی‌ها را مهار کنند تا بازی 25 به 24 شود. سرویس موسوی به بیرون رفت و بازی 25 به 25 مساوی شد.

22:00 جای خالی سعید معروف ایران را در امتیاز 26 جلو انداخت.

22:01 قائمی به خوبی توپ را از زیر تور جمع کرد تا ایران با ضربه مهاجمینش 26 به 24 این ست را ببرد.

ست سوم

21:05  امتیاز اول را محمودی برای ایران کسب کرد. پس از کسب دو امتیاز توسط برزیلی‌ها، با ضربه خوب تشکری، بازی در امتیاز 2 برابر شد

22:08  پس از خراب شدن سرویس تیم ایران و دفاع شدن محمودی برزیلی‌ها 5 به 3 جلو افتاد

22:10 دفاع خوب قائمی باعث شد ایران به امتیاز 5 برسد. سرویس ایران به تور برخورد کرد و برزیل به امتیاز هفت رسید.

22:11 سرویس خوب برزیلی‌ها کار دفاع را برای ایران سخت کرد و برزیلی‌ها توپ برگشتی را در زمین ایران خواباندند تا اولین استراحت فنی در امتیاز 8 به 5 اتفاق افتد.

22:14  برخورد توپ به انگشتان علیزاده وی را موقتا مصدوم کرد. در امتیاز 11 به 7 ایران درخواست استراحت فنی کرد.

22:17  حرکت سرعتی موسوی و سپس دفاع میرزاجانپور باعث دو امتیاز پیاپی ایران شد. اختلاف به دو امتیاز کاهش یافت. برزیل 13 و ایران 11

22:20  لوکارلی یک امتیاز آبشار گرفت ولی سرویس وی به تور خورد تا بازی 15 به 13 شود

22:22 برزیلی‌ها با برتری 16 به 13 به وقت استراحت رفتند.

22:22  غلامی دفاع شد و برزیل به امتیاز 17 رسید. غلامی در آبشار بعد موفق بود و بازی 17 به 14 شد.

22:24 بعد از جمع کردن توپ توسط محمودی، قائمی برای ایران کسب امتیاز کرد ولی سرویسی را کی وی زد، لوکاس در زمین ایران خواباند تا بازی 18 به 15 شود.

22:25 موسوی بازی را 17 به 20 کرد.

22:26  مهدوی و غفور وارد بازی شدند.

22:26 والاس میرزاپور را دفاع کرد تا بازی 21 به 17 شود.

22:27 دفاع ناموفق موسوی، برزیلی‌ها را در امتیاز 22، پنج امتیاز جلو انداخت تا کواچ درخواست استراحت کند.

22:30 سرویس میرزاجانپور از دست رفت و غفور دفاع شد تا برزیلی‌ها 24 به 19 جلو بیفتند.

22:32 ایران ست سوم را هم 25 به 20 واگذار کرد

ست چهارم

22:35 اولین امتیاز بازی را غلامی کسب کرد

22:36 دو تیم در امتیاز 2 به تساوی رسیدند.

22:38: ایران 5 به سه جلو افتاد. آبشار برزیلی‌ها به بیرون رفت و ایران به امتیاز شش رسید. برزیلی‌ها در خواست وقت استراحت کردند.

22:41 آبشار برزیلی‌ها باز هم به بیرون رفت تا  دو تیم با برتری 8 به 4 ایرانبه استراحت فنی اول بروند

22:44 آبشار محمودی و جای خالی معروف ایران را به امتیاز 10 رساند. برزیلی‌ها پنج امتیاز عقب هستند.

22:45 دفاع خوب عادل غلامی ایران را در حالی به امتیاز 12 رساند که برزیلی‌ها تاکنون شش امتیاز کسب کرده‌اند.

22:46  محمودی دفاع شد و بعد از ان میرزاجانپور یک امتیاز گرفت تا بازی 13 به 7 بشود. سرویس بد ایرانی‌ها، برزیلی‌ها را به 8 رساند.

22:47 غلامی همچنان خوب امتیاز کسب می‌کند و ایران به 14 می‌رسد.

22:48 امتیاز 15 تیم ایران را هم غلامی کسب کرد. سرویس خوب او را برزیلی‌ها نتوانستند به خوبی جمع کنند. محمودی از توپ برگشتی امتیاز 16 برا برای ایران کسب کرد. اختلاف به هفت امتیاز رسید و دو تیم به استراحت رفتند.

22:51  میرزاجانپور یک توپ را به تور زد ولی سرویس بعدی برزیلی‌ها به بیرون رفت و بازی 17 به یازده شد.

22:53 رافائل پاسور برزیلی‌ها دو امتیاز متوالی سرویس گرفت و بازی 17 به 14 شد. کواچ تقاضای وقت استراحت کرد.

22:55 آبشار میرزاجانپور و دفاع خوب روی تور، دو امتیاز متوالی برای ایران رقم زد و بازی 19 به 14 شد.

22:57  سرویس پرشی میرزاجانپور اختلاف را در امتیاز 20 به شش امتیاز رساند. سرویس بعدی وی نیز پس از چند رفت و برگشت به وسیله برزیلی‌ها به بیرون زده شد.

22:59 سرویس‌های میرزاجانپور ادامه دارد. این بار برزیلی‌ها دفاع می‌شوند. ایران 22 و برزیل 14

23:00 سرانجام برزیلی‌ها به سرویس‌های میرزاجانپور خاتمه دادند ولی سرویس آنها هم به تور خورد و بازی 23 به 15 شد.

23:01 سرویس ناکام برزیلی‌ها ایران را به امتیاز 24 رساند ولی امتیاز بعدی به برزیلی‌ها رسید. ایران 24 برزیل 17

23:03 غلامی که این ست را خوب شروع کرده بود، امتیاز 25 را هم برای ایران کسب کرد. ایران 25، برزیل 17

ست آخر

23:09 سه امتیاز اول این ست نصیب ایران شد. رزنده کلافه درخواست وقت استراحت کرد

23:11 محمودی یک آبشار را از دست داد ولی آبشار بعدی وی موفق بود تا بازی 4 به 2 بشود.

23:12 دو سرویس موفق از محمودی بازی را 6 به 2 کرد. رزنده باز هم تقاضای وقت استراحت کرد

23:13 سرویس موفق محمودی باز هم دفاع برزیل را به هم ریخت و معروف در نقش یک مهاجم ایران را به امتیاز 7 رساند.

23:14 سرویس بعدی محمودی هم موفق بود. 8 به 2 زمین‌ها در ست پایانی عوض شد.

23:15 پس از کسب امتیاز سوم برزیلی‌ها، ایران با حرکت سرعتی موسوی به امتیاز 9 رسید. در میان هیاهوی فراوان تماشاگران سرویس میرزاجانپور و پس از آن سرویس لوکاس برزیلی از دست رفت. ایران 10 و برزیل 4

23:16  معروف و تشکری وارد زمین شدند ولی برزیلی‌ها به امتیاز 5 رسیدند.

23:17 بی‌دقتی لوکارلی ایران را به امتیاز 11 رساند. امتیاز بعدی به برزیلی‌ها رسید. ایران 11 و برزیل 6

23:19 سرویس برزیلی‌ها از دست رفت. ایران 12

23:19  ویسوتو، میرزاجانپور را دفاع کرد و برزیل به امتیاز 7 رسید.

23:20 سرویس وحشتناک برزیلی‌ها را محمودی به امتیاز 13 ایران تبدیل کرد.

23:21 امتیاز هشتم برزیلی‌ها به دست آمد.

23:22  ویسوتو سرویس زد، دفاع عقب زمین ایران به سختی توپ را جمع کرد ولی آبشار محمودی به بیرون رفت و برزیلی‌ها به امتیاز 9 رسیدند.

23:22 تقاضای وقت استراحت توسط کواچ موفق بود و  سرویس ویسوتو با اختلاف زیاد به بیرون رفت.

23:24  امتیاز آخر ایران با سرویس مستقیم به دست آمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.