برنامه‌های روز جهانی موزه‌ها و میراث فرهنگی

فهرست برنامه های ویژه روز جهانی موزه و هفته بزرگداشت میراث فرهنگی که با مشارکت موزه ها و سازمان ها و موسسات فرهنگی اجرا خواهد شد، اعلام شد.

به گزارش مهر، در جدول زیر جزئیات، زمان و مکان برنامه های ویژه روز جهانی موزه و هفته بزرگداشت میراث فرهنگی آمده است:پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*