دوشنبه، ۰۵ خرداد ۹۳ - ۰۴:۵۲

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «جهان عاري از خشونت و افراطي گري  از منظر اديان ابراهيمي»، با حضور انديشمندان ديني از ايران و…

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «جهان عاري از خشونت و افراطي گري  از منظر اديان ابراهيمي»، با حضور انديشمندان ديني از ايران و آمريكا عصر یکشنبه 4 خرداد در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار شد.

اين نشست با حضور دكتر ابوذر ابراهيمي تركمان، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، آيت الله محمد علي تسخيري ، مشاور مقام معظم رهبري در امور جهان اسلام، حجت الاسلام علي يونسي، مشاور رئيس جمهوري در امور اقليت ها و اديان، دكتر محقق داماد رئيس فرهنگستان علوم  و شخصيت هاي برجسته از كليساي آمريكا از جمله:  دكتر هانتر دستيار ارشد ديني كليساي نورتلند ، خانم دكتر باربارا اسكينر رئيس شبكه ملي كشيشيان آمريكايي آفريقايي، دكتر جيمزآگوست كوالسكي رئيس كليساي كتدرال ، پروفسور آنتوني دسترو استاد حقوق دانشگاه كاتوليك واشتگتن  و جمعي ديگر از دانشمندان و متفكران اسلامي و مسيحي برگزار شد.

ما بايد جهان امروز را در زمينه  ارزش‌هاي ديني و انساني رشد دهيم

دكتر ابراهيمي تركمان رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي طی سخنانی در این نشست گفت: خوشبختانه امروز ارزش‌هاي اخلاقي و ديني از آنِ ما پيروان اديان ابراهيمي است. ايمان به خداوند مهمترین ارزش مطلق و حقیقی در میان پيروان ادیان است و تمسک به این ارزش متعالی سامان دهنده فعالیت‌های دینی و اجتماعی و قوام بخش شریعت‌های الهی در جوامع امروز است.امروزه اقليت‌هاي ديني تقريباٌ در همه كشورهاي جهان حضور دارند. رابطه نزديك بين پيروان اديان ابراهيمي در جمهوري اسلامي ايران و تعلق جامعه اقليت به اكثريت جامعه بر كسي پوشيده نسيت.

وي گفت: ما معتقديم اگر فرهنگ و عقايد ديني در يك قوم و جمعي ضعيف شود، آن قوم و جمعيت به راحتي تحت سلطه قرار مي‌گيرد و افكار آنان را مي‌توان به سادگي تحت تأثير قرار داد. عزت هر فرد و قومي مبتني بر پايبندي به ارزش‌ها و اعتقادات ديني و الهي آن قوم و ملت است. هيچ كشور و جمعيتي نمي‌تواند مستقل و آزاد باشد اگر مباني قوي نداشته باشد. و اين شعار همه پيامبران الهي است. اين اقليتي كه در دنيا با تفكر استكباري و صهيونيستي هستند، عليه دين و دينداري تلاش مي‌كنند. زيرا ايمان به خدا و ارزش‌هاي ديني را مانع رسيدن به اهداف شوم و استكباري خود مي‌دانند.

ابراهيمي تركمان تصريح كرد: رويكرد جمهوري اسلامي ايران در مواجهه جهان با حوادث تروريستي ناگوار، تلاش براي رسيدن به جهاني عاري از خشونت و افراطي‌گري است و اين مسير را  به عنوان يك وظيفه ديني دنبال مي‌كند و از جمله اقدامات جمهوري اسلامي ايران ايده «جهان عليه خشونت و افراطي‌گري» است كه از سوي آقاي دكتر روحاني رئيس جمهور محترم كشورمان در شصت‌و هشتمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد در روز سوم مهر ماه 1392 مطرح شد و به تصويب رسيد.

وي گفت: ما بايد جهان امروز را در زمينه‌‌ ارزش‌هاي ديني و انساني رشد دهيم. زندگي امروز مردم جهان نيازمند همكاري و مشاركت جمعي است. امروزه به نام دين اقداماتي مي‌شود كه رهبران اديان آن را قبول ندارند پس بايد براي ترويج فرهنگ تحمل‌پذيري، پذيرش تنوع فرهنگ‌ها و همكاري تلاش كنيم.

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي  اظهار داشت: تلاش براي تقويت فرهنگِ نشأت گرفته از ايمان و ارزش‌هاي انساني وظيفه مهمي بر دوش يكايك ما پيروان اديان ابراهيمي است. شاهديم كه امروز جهان بيش از گذشته فرهنگ معنويت و تعهدات اخلاقي را فراموش كرده است. حفظ صلح ارزش خود را از دست داده، منافع چند كشور مهم تلقي مي‌شود و مابقي جهان در تروريست و  عملكردهاي غيرانساني مي‌سوزد. تشكل‌هاي مردمي و جهاني بايد براي برقراري امنيت جهاني و حقوق انساني قدم بردارند.

وي گفت: امروز وظيفه رهبران، انديشمندان و پيروان اديان اين است كه ارزش‌هاي ديني را بيش از پيش تقويت كنند و نسبت به مشتركات اديان توجه و تأكيد نمايند. خوشبختانه مشتركات اديان الهي آن قدر زياد و براي اجتماع و تعالي بشريت سازنده است كه هرچه قدر وقت بگذاريم باز جاي تلاش بسيار دارد.

ابراهیمی تركمان تاكيد كرد: ما در جمهوري اسلامي ايران برآنيم تا با ترويج فرهنگِ «گفتگو» بيشترين زمينه‌ها و فرصت‌ها را  براي گفتگوي علمي و همكاري بين پيروان اديان فراهم كنيم و معتقديم اين گفتگوي عالمانه باعث رشد و تعالي انسان مي‌شود. به همين منظور مركز گفتگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به عنوان تنها نهاد رسمي جمهوري اسلامي ايران كه از بيست سال گذشته فعاليت خود را آغاز نموده در عرصه گفتگوهاي بين الادياني در راستاي ايجاد همگرايي و تفاهم ميان رهبران و پيروان ديني تلاش و درصدد بدست آوردن نتايج ملموس از گفتگوهاي ديني است. اين مركز برآن است تا با برگزاري گفتگوهاي ديني ميان رهبران و پيروان اديان در جهان دركِ متقابل و همكاري مشترك ميان مردم و رهبران ديني را فراهم و با ترويج عقل گرايي و تلاش‌هاي علمي سعي بر مبارزه با خشونت و افراطي‌گري دارد.

رقابت دائم بين اديان منجر به خشونت و افراطي گري مي شود

دكتر كشيش هانتر  دستيار ارشد ديني كليساي نورتلند آمريكا نیز در این نشست گفت: خداوند در خلقت، تقاوتهايي ايجاد كرده تا براساس آن جهان مكان بهتري براي زندگي باشد. قرآن آيه اي دارد كه در آن با اين مضمون  مي فرمايد كه آنچه شما مي پرستيد را نمي پرستم و آنچه و من به آن معتقدم ، شما به آن اعتقاد نداريد.در اينجا خدا در حال بيان تفاوت هاست .

كشيش هانتردر اين بخش از سخنان خود با اشاره به داستان خلقت زن در انجيل گفت: وقتي خداوند مرد را آفريد، به او گفت كه بايد ياوري داشته باشد ياور به اين معني كه بتواند با مرد گفتگوي متقابل انجام دهد، پس از بدن مرد زن را آفريد تا ياور مرد باشد و اين دو تبديل به يكي و مكمل يكديگر شدند. زن و مرد به اندازه كافي به هم شبيه اند تا بتوانند به يكديگر نياز داشته باشند و به اندازه كافي از هم متفاوتند تا بتوانند مكمل يكديگر شوند .

اين كشيش آمريكايي در ادامه داستان هابيل و قابيل را بيان كرد و گفت: اين دو هدايايي براي خداوند آوردند از يكي پذيرفته شد و از ديگري نه . خدا از آنكه پذيرفته نشد پرسيد چرا خشمگين هستي تو نيز كار خوب كن تا از تو نيز پذيرفته شود. بنابراين انسان دو گزينه دارد يا خوب باشد و يا اينكه به كارهاي بد بپردازد. حال ما دو راه بيشتر نداريم يا بايد هديه خود به خدا را بهبود ببخشيم و يا اينكه در رقابت دائم با هم باشيم كه منجر به خشونت و افراطي گري خواهد شد. ما دو راه بيشتر نداريم يا بايد هديه خود به خدا را بهبود ببخشيم و يا اينكه در رقابت دائم با هم باشيم كه منجر به خشونت و افراطي گري خواهد شد.

آيت الله تسخيري:حتي جنگها هم بايد پاك باشند

در ادامه این نشست آيت الله محمدعلي تسخيري مشاور مقام معظم رهبري در امور جهان اسلام طی سخنانی گفت: اينكه در يك نشست دو واژه خشونت و افراط گرايي كنار يكديگر قرار گرفتند، انتخاب مناسبي است خشونت و افراط گرايي از يك سنخند و هر دو متجاوز عليه حقند و هر دو طغيان بر حقوق ديگرانند.

وي با اشاره به اينكه هرگونه خروج از حد طبيعي فطرت باعث مخالفت با آن مي شود، گفت: تمامي اديان ، چه آسماني و چه غير آسماني با افراط گرايي و خشونت مخالفند اين مخالفت در اديان ابراهيمي خيلي واضح است. طبق فرمايش قرآن كريم انبياء دو پيام دارند تعبد و ايجاد بندگي فردي و يا اجتماعي براي خداوند و همچنين مبارزه با طاغوت و طغيان .

آيت الله تسخيري با اشاره به اينكه جنگ خودش محل خشونت است، ادامه داد تعليمات اسلام براساس تعامل زيباي بين انسانهاست. خداوند به همين دليل جنگ را يك استثناء مي داند مثل تجاوزي كه به حقوق و كشورها مي شود و باعث ايجاد جنگ مي گردد كه آن هم حركت محكومي است.جنگ تنها بايد براي اهداف والايي از جمله رفع فتنه و فساد صورت بگيرد و حتي همين جنگها هم بايد پاك باشند.

مشاور مقام معظم رهبري در امور جهان اسلام در پايان سخنان خود گفت: دستوراتي را پيامبرگرامي اسلام (ص) هنگام وقوع جنگ به سربازان خود بيان فرمودند كه نشان دهنده نظر اسلام در خصوص اين پديده است. اينكه كشتار جمعي ، كشتن پيرمردان، پيرزنان و كودكان و حتي شكستن درختان در جنگ ممنوع است، به ما جايگاه عدم خشونت و افراطي گري را مي شناساند.

دوري از خدا باعث خشونت در جهان امروز شده است

دكتر حداد عادل رئيس فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي و بنياد سعدي نیز طی سخنانی گفت: در جهان امروز كشورهاي غربي به مسيحي بودن احتياج دارند و كشورهاي مسلمان هم به مسلمان بودن و قطع نظر از اختلاف بين مسيحيت و اسلام، هر دوي ما به دين احتياج داريم. بايد درباره نياز بشر امروز به دينداري و ايمان صحبت كنيم اين وجه مشترك همه ماست.دنياي امروز از بي خدايي بيشتر رنج مي برد تا بي اعتقادي به اسلام يا بي اعتقادي به مسيحيت.

وي با اشاره به عنوان نشست تصريح كرد: به عنوان مسلماناني كه 35 سال پيش در ايران به نام دين انقلاب كرده ايم و حكومت ديني به وجود آورده ايم، 35 سال است كه متهم به خشونت و افراطي گري هستيم. بخصوص در سالهاي اخير، اين عنوان خيلي بيشتر مطرح شده است.

حداد عادل افزود: ما بايد تعريف درست و دقيقي از خشونت بيان كنيم . يك اشتراك نظر پيدا كنيم. اگر در يك حكومت سكولار يك قاضي حكم اعدام بدهد براي يك مجرم مثل بعضي از ايالت هاي آمريكا كه حكم اعدام قانوني است، اعلام مي كنند كه اين خشونت نيست. اما اگر در يك حكومت ديني قاضي حكم اعدام دهد، همه مي گويند كه اين خشونت است و دين نبايد خشونت كند.

رئيس بنياد سعدي ما مخالف خشونت به معني واقعي كلمه هستيم ولي براي دور بودن از خشونت، سكولار بودن را انتخاب نمي كنيم. در اروپا وآمريكا تصوري كه از مذهب است، بيشتر تصور محبت آميز و حوزه ي محدود كليساست. در ذهن انسان غربي ثابت شده كه به محض حركت حكومت به سمت دين، خشونت حاصل مي شود. اتفاقا ما معتقديم براي رهايي جهان از خشونت، بايد دين حكومت كند، درست برعكس آنچه به ما نسبت داده مي شود. در جهان امروز ، دوري از خدا نزد آنها كه حكومت مي كنند باعث جنگ هاي جهاني، خونريزي و خشونت هاي وسيع مي شود.

رئيس فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي در پايان گفت: كساني كه در آفريقا و ديگر نقاط جهان به اعمال خشونت آميز دست مي زنند بي گمان از خدا فاصله گرفته اند. ما امتحان خود را پس داده ايم. عراق به ما حمله كرد و ما دفاع كرديم و احكام ديني خود را رعايت كرديم . وقتي صدام سلاح شيميايي به كار برد، ما سلاح شيميايي به كار نبرديم. امام خميني(ره) به عنوان يك حاكم ديني نظرش اين بود كه به شهرها و مردم بي دفاع حمله نكنيم و امروز هم نظر رهبر ما همين است.


دكتر جيمز كوالسكي: انديشمندان ديني اجازه حمله به اديان ندهند

در ادامه این نشست دكتر كوالسكي رئيس كليساي كتدرال آمريكا به سخنرانی پرداخت و گفت: هميشه مي شود بيشتر آموخت و من به عنوان رهرو دين خودم با حضور در نشستهاي گفتگوهاي اديان مي توانم چيزهاي زيادي در باره اديان ديگر از جمله اسلام ياد بگيرم. اگر از آموزش و آگاهي دور باشيم و بخواهيم به توجيه اعتقادات ظاهري خود بپردازيم حالت افراطي پديدار شده  و تقابل بين اديان رخ مي دهد.

وي با اشاره به ديدگاه قرآن و اسلام درباره جنگ كه در تعاليم مسيحيت نيز وجود دارد، اظهار داشت: بايد درباره وظايف مشتركي كه ما انديشمندان ديني داريم، كوشاتر باشيم. بايد در مقابل حمله ها و هجمه ها ايستادگي كنيم و اجازه ندهيم كه اين اتفاق ها رخ دهد.

وي با اشاره به خلق متنوع انسانها و اعتقادات توسط خدا براي محافظت انسان از خودش گفت: نبايد اشتباهي مرتكب شده و بابت اين اشتباهات هزينه اي بپردازيم.در صورتي موفق خواهيم بود كه ميزان اين اشتباهات را به كمترين حد خود برسانيم و بر اساس آن هزينه هاي اجتماعي ناشي از ديدگاه هاي متفاوت را نخواهيم پرداخت.

رئيس كليساي كتدرال آمريكا با تاكيد بر اينكه خلق زيبايي توسط خدا دليل تنوع اديان و ملل است،  گفت: هربار ما به تفاوتهاي اطراف خود مي نگريم، از آن لذت مي بريم و در حقيقت به سمتي بايد برويم كه از خود و ارزشهايمان حفاظت كنيم.

دكترآلكس روي ميدلي: اهانت به مقدسات باعث ايجاد افراطي گري مي شود

دكتر آلكس روي ميدلي رئيس شوراي ملي كليساهاي آمريكا نیز طی سخنانی گفت: در خصوص روابط مسلمانان و مسيحيان بايد به فكر آينده بهتر باشيم و با قبول مسئوليتها در خصوص نجات دنيا در زمان حال و آينده تلاش كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه خشونت به نام خدا ، توهين به خداست گفت: از جمله وظايف ما ايجاد صلح است و به گفته مسيح كساني رستگار مي شوند، كه صلح مي كنند . بايدتعهد براي ايجاد صلح داشته باشيم تا نسلهاي آينده در صلح زندگي كنند. ما به دنبال آن هستيم تا نگاهها را از سمت گفتگو در باره جنگ به سمت گفتگو براي صلح عادلانه تغيير دهيم.

كشيش كليساي بابتيست واشنگتن گفت: شوراي ملي كليساها راهكارهايي براي ايجاد صلح در جهان ارائه داده ، از جمله ايجاد كميته اي براي گفتگوي مستقيم با نمايندگان اديان ديگرمانند: حضور نمايندگان ما در نيجريه و مذاكره با مسلمانان اين كشور.

وي افزود: همچنين اين شورا اقدام به تهيه ليستي از قوانين سخت گيرانه عليه مسلمانان كرده است تا قوانين مناسب را جايگزين آنها كند.اين كار منجر به رفع اسلام هراسي خواهد شد. مقابله با اهانت به مقدسات از جمله راهكارهايي است كه مي تواند مانع از ايجاد خشونت و افراطي گري شود. بايد با احترام به تفاوت ديدگاهها و تاكيد بر ارزشهاي مشترك به دنبال همكاريهاي لازم براي رفع خشونت باشيم.

وي همچنين در پايان سخنان خود با اشاره به نگراني اش در خصوص كاهش جمعيت مسيحي در خاورميانه گفت: بايد درباره خشونت عليه كليساها به ويژه كليساهاي ارتدكس در خاورميانه ابراز نگراني كنم و نسبت به وضعيت ادامه حيات اين كليساها دغدغه داشته باشم.

در پایان این نشست شرکت کنندگان با صدور  بیانیه ای در 9 بند، حمايت خود را از طرح رئيس جمهور كشورمان مبني بر جهان عاري از خشونت و افراطي گري اعلام كردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *