دوشنبه، ۲۳ تیر ۹۳ - ۱۱:۱۱

ˈ ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍فری ˈ در گ‍ز ارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت: در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن روز تعداد چهار میلیون و 134 هزار…

ˈ ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍فری ˈ در گ‍ز ارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت: در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن روز تعداد چهار میلیون و 134 هزار و 996 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش 11میلیارد و 93 م‍ی‍ل‍ی‍ون ری‍‍ال خری‍داری شد و دو میلیون و 271 هزار و 511 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش شش میلیارد و 121 م‍ی‍ل‍ی‍ون ری‍‍ال ب‍ه ف‍روش رس‍ی‍د.

وی افزود: از م‍ج‍م‍و ع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام شده در ای‍ن روز 64 درص‍د م‍رب‍وط به خ‍ری‍د و 36 درص‍د م‍ربوط ب‍ه ف‍روش س‍‍ه‍‍ام ب‍ود.

وی اظهارداشت: همچنین در روز ج‍‍اری س‍‍ه‍‍ام ش‍رک‍ته‍ای سایپا ، بانک ملت و سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین بیشترین ارزش خرید و سهام شرکتهای نفت بهران ، ایران خودرو و سیمان سپاهان بیشترین ارزش فروش را در تالار بورس منطقه ای مازندران به خود اختصاص داده اند.

وی گفت: ش‍‍اخ‍ص ق‍ی‍م‍ت بورس کشور نیز در پایان معاملات این روز با 121 واح‍د افزایش نسبت به روز گذشته به 73 ه‍زار و 347 و اح‍د رس‍ی‍د.ک/1

2501/608

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.