سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۹۳ - ۱۰:۲۳

ˈ ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ر ی ˈ در گ‍ز ارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن روز تعداد سه میلیون و…

ˈ ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ر ی ˈ در گ‍ز ارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن روز تعداد سه میلیون و 909 هز ار و 78 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش 14 میلیارد و 970 م‍ی‍ل‍ی‍ون ری‍‍ال خری‍د ار ی شد و سه میلیون و 203 هزار و 664 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش 10 میلیارد و 142 م‍ی‍ل‍ی‍ون ری‍‍ال ب‍ه ف‍روش رس‍ی‍د.

از م‍ج‍م‍و ع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام در ای‍ن روز 60 درص‍د م‍رب‍وط به خ‍ری‍د و 40 درص‍د م‍ربوط ب‍ه ف‍روش س‍‍ه‍‍ام ب‍ود.

ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ا ی م‍‍ازن‍در ان در روز ج‍‍ار ی ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن ش‍‍ا ه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذ ار ان ب‍ه س‍‍ه‍‍ام ش‍رک‍ته‍‍ا ی سرمایه گذاری نفت وگاز ، پتروشیمی تامین ، ایران خودرو، بانک تجارت ، گروه بهمن ، پتروشیمی شازند و سرمایه گذاری غدیر بود.

ش‍‍اخ‍ص ق‍ی‍م‍ت بورس کشور نیز در این روز با 138 واح‍د کاهش نسبت به روز گذشته به 77 ه‍ز ار و 596 و اح‍د رس‍ی‍د. ک/3

503/402

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.