شنبه، ۰۳ خرداد ۹۳ - ۰۵:۱۴

فعالیت بدنی فواید مفیدی بر امراضی مثل مالتیپل اسکلروز ( M.S) دارد. مریضی M.S یک مریضی تضعیف عصبی است که به شکل  تدریجی…

13 1399984570 brain تاثیر فعالیت بدنی بر عدم تحمل به گرما در امراض مبتلا به M.S

فعالیت بدنی فواید مفیدی بر امراضی مثل مالتیپل اسکلروز ( M.S) دارد. مریضی M.S یک مریضی تضعیف عصبی است که به شکل  تدریجی سبب اختلال در کارکرد سیستم عصبی مرکزی می گردد. با این وجود، بعضی از بیماران مبتلا به M.S در زمان رفتن به  جاهای گرم و مرطوب و نیز در زمان انجام  فعالیت ورزشی دچار بالا رفتندمای بدن می شوند. این وضعیت می تواند وضعیت

بیمارن را وخیم تر کند. محققین دانشگاه سیدنی و نحوه اثر فعالیت ورزشی با شدت متوسط را بر بیماران مبتلا به M.S با گروه کنترل مقایسه کردند. نتایج این تحقیق در Experimental Biology meeting گزارش شد. در این مطالعه که به سرپرستی دکتر Huang و همکارانش انجام شد ۵ بیمار مبتلا به M.S و ۵ فرد سالم در گروه کنترل با یکدیگر مقایسه شدند. از این آزمودنی ها در هر دو گروه خواسته شد تا در دمای ۳۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد و در یک اتاق روی دوچرخه ثابت پا بزنند. محققین در این پژوهش دریافتند که زمان تا عرق ریزی و نیز میزان عرق ریزی در بیماران مبتلا به M.S بیشتر از افراد سالم گروه کنترل بود و در واقع تغییر  تنظیم دمایی موجب افزایش بیشتر دمای مرکزی بدن بیماران در مقایسه با افراد سالم می شود. بیش گرمایی در این شرایط موجب وخامت موقتی علایم می گردد که می تواند بر توانایی بیماران مبتلا به M.S برای ادامه فعالیت ورزشی اثر داشته باشد و زمینه ای است برای ممانعت از پرداختن به فعالیت ورزشی در بیماران مبتلا به M.S . در ابتدا، بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که افزایش بیش از حد دمای بدن بیماران مبتلا به M.S به دلیل میزان کم عرق ریزی و زمان زیاد تا شروع عرق ریزی آن ها است، به همین دلیل توانایی شان در سرد کردن بدن کاهش می یابد.

منبع-http://www.yourdoctor.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.