یکشنبه، ۰۸ تیر ۹۳ - ۰۱:۴۹

سلامت نیوز: طرح تحول نظام سلامت، با هدف کاهش هزینه های درمانی مردم اجرا شده اما نتیجه اجرای آن برای پرستاران فقط اضافه…

سلامت نیوز: طرح تحول نظام سلامت، با هدف کاهش هزینه های درمانی مردم اجرا شده اما نتیجه اجرای آن برای پرستاران فقط اضافه کاری اجباری و افزایش ساعت شیفت های در گردش آنها بوده است.
عضو هیات مدیره نظام پرستاری شیراز با انتقاد از نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان فارس گفت از زمان اجرای این طرح حجم مراجعین به بیمارستان‌های دولتی استان فارس ۲۰ درصد افزایش داشته اما عدم جذب نیروی پرستار، فشار کار بر نیروهای فعلی آنهم بدون افزایش دستمزد را چندین برابر کرده است.

«مرتضی خاموشی» در این باره به ایلنا گفت: طرح تحول نظام سلامت با هدف کاهش هزینه‌های درمانی مردم اجرا شده اما نتیجه اجرای آن برای پرستاران فقط اضافه کاری اجباری و افزایش ساعت شیفت‌های در گردش آن‌ها بوده است.

وی ادامه داد: بسته‌های حمایتی این طرح تنها شامل پزشکان و بیماران است، به طوری که به هر پزشک مقیم برای هر شیفت شب ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان اضافه کاری پرداخت می‌شود و این درحالی است که هر پرستار با وجود کار به جای ۳ یا ۴ نیرو، برای تمام شیفت‌های شب در هر ماه ۳۰ هزار تومان دریافت می‌کند.

نماینده پرسنل پرستاری بیمارستان نمازی شیراز خاطرنشان کرد: قبل از اجرای این طرح کمبود نیروی پرستار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی بحرانی بود. کاهش هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌های دولتی استان فارس مراجعین را ۲۰ درصد افزایش داد اما هیچ تدبیری برای افزایش نیروی پرستار پیش بینی نشده است.

وی با اشاره به حجم بالای کار پرستاران در بیمارستان‌های دولتی ادامه داد: هدف این طرح کاهش هزینه‌های درمانی همراه با افزایش کیفیت درمان بوده اما با شرایط موجود کیفیت خدمات رسانی به بیماران نسبت به قبل کاهش داشته است، چرا که هر پرستار باید به بیش از ۱۰۰ بیمار همزمان رسیدگی کند و در نتیجه ناچار است روند رسیدگی به بیماران را سریع‌تر اما با کیفیت کمتر انجام دهد.

خاموشی افزود: با اجرای این طرح،‌ پرستاران موظف به اضافه کاری اجباری شدند و ساعت کاری آن‌ها افزایش ۱۰ تا ۲۰ ساعتی داشته است. این درحالی است که این طرح پزشکان را با در نظر گرفتن پاداش بسیار خوب صرفاً تشویق به شبکاری کرده است. با این وجود هنوز هم بیمارستان‌های دولتی استان فارس با کمبود پزشک عمومی و متخصص در شیفت‌های شب مواجه‌اند.

این پرستار ادامه داد: کمبود پزشک در شیفت‌های شب، تعداد بیماران شب بیمارستان‌ها را بدون ضرورت پزشکی افزایش داده چرا که بیماران بدون اجازه پزشک ترخیص نمی‌شوند و همین باعث شده حجم کاری پرستاران افزایش یابد، درصورتی که موظف کردن پزشکان به شبکاری می‌تواند حجم بیماران را تا حد زیادی کاهش دهد و فرآیند رسیدگی را تسریع کند.

خاموشی با اشاره به کمبودهای بیمارستان‌های شهرستان‌های استان فارس گفت: اجرای هرچند ناقص طرح تحول نظام سلامت، تنها در شهرهای بزرگ انجام شده و بیمارستان‌های شهرستان‌های کوچک‌تر استان فارس کماکان با کمبود پزشک مواجه هستند. همین مساله مراجعین بیمارستان‌های شیراز را افزایش و به تبع از کیفیت درمان کاسته است.

این عضو هیات مدیره نظام پرستاری شیراز افزود: اجرای طرح تحول نظام سلامت،‌ هزینه‌های درمان مردم را از طریق اعمال فشار بر پرستاران کاهش داده و در واقع فشار بخشی از مردم را روی دوش بخش دیگری گذاشته است.

به گفته خاموشی، ممنوعیت استخدام نیرو در یک سال گذشته و همچنین قانون جذب یک نفر به ازای هر سه نفر خروجی نیرو کیفیت درمان را به نحو چشمگیری کاسته و از طرف دیگر با اعمال فشار مضاعف بر پرستاران منجر به خروج بخش وسیعی از نیروهای پرستار از سیستم درمانی کشور شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.