سه شنبه، ۰۶ خرداد ۹۳ - ۰۱:۱۴

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ 5/3/93 هيأت نظارت برمطبوعات، شماري از تقاضاهاي صدور مجوز نشريات مورد بررسي قرار گرفت كه طي…

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ 5/3/93 هيأت نظارت برمطبوعات، شماري از تقاضاهاي صدور مجوز نشريات مورد بررسي قرار گرفت كه طي آن 43  نشريه و 2 پايگاه اطلاع رساني اينترنتي به شرح جدول ذيل مجوز انتشار دريافت كردند. هم چنين در ادامه اين جلسه تقاضاي تغيير وضعيت، تغيير صاحب امتيازي و تغيير مديرمسئولي 33 نشريه مورد رسيدگي قرار گرفت.

هم چنين در جلسه امروز هیأت نظارت برمطبوعات، به نشريات « افكار» به استناد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات، «9 دي» به استناد بندهاي 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات ، «انديشه پويا» به استناد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و «كيهان» به استناد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات تذكر داده شد.
 

رديف

نام نشريه

صاحب امتياز

مدير مسئول

ترتيب انتشار

گستره

1

Azarin Journal Of Agriculture

عليلو – علي اصغر

عليلو – علي اصغر

دو ماه يکبار

سراسري

2

ٍElectronic Journal Of Bridge Engineering

اكبري  – رضا

اكبري  – رضا

فصلنامه

سراسري

3

International Journal Of Health Studies

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود

اعرابي – محسن

فصلنامه

سراسري

4

Iranian Journal Of Architecture Urban Development

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات

ماجدي – حميد

دو فصلنامه

سراسري

5

Journal Of Artificial Intelligence And Data Mining

دانشگاه شاهرود

مشايخي – هدي

دو فصلنامه

سراسري

6

Journal Of Ruminant

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

پورعلمي – محمدرضا

فصلنامه

سراسري

7

Kurdistan Journal Of Animal Science

دانشگاه كردستان

شيخ احمدي – اردشير

فصلنامه

سراسري

8

Nursing Practice Today

دانشگاه تهران-مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي

نگارنده – رضا

فصلنامه

سراسري

9

انديشه سلامت

صفري وارياني – علي

صفري وارياني – علي

فصلنامه

سراسري

10

پايگاه اطلاع رساني اينترنتي اخبار عدل

حاجي علي اكبر – وحيد

حاجي علي اكبر – وحيد

____

_____

11

پايگاه اطلاع رساني اينترنتي اقتصاد

شركت دنياي اقتصاد تابان

بختياري – عليرضا

____

_____

12

پدافند غيرعامل در مهندسي سازه ها

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

ميرزينلي يزدي – سيدحسين

دو فصلنامه

سراسري

13

پژوهش در بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

عليدادي سلطانقلي – حسين

فصلنامه

سراسري

14

پژوهش در دين و سلامت

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

عبدالجباري – مرتضي

فصلنامه

سراسري

15

پژوهش هاي باليني دامپزشكي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

فرهودي مقدم – مهران

فصلنامه

سراسري

16

پژوهش هاي توسعه دفاعي

دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا

ولي وند زماني – حسين

فصلنامه

سراسري

17

پژوهش هاي گياهان دارويي و ادويه اي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت

وكيلي شهر بابكي – سيد محمدعلي

فصلنامه

سراسري

18

پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد

حكيم آذر – محمد

فصلنامه

سراسري

19

پژوهشنامه ادبيات و زبان شناسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروز آباد

طحان – احمد

فصلنامه

سراسري

20

پيام بنياد رودكي

بنياد فرهنگي و هنري رودكي

اميرنيا – اصغر

ماهنامه

سراسري

21

تابش و فن آوري هسته اي

دانشگاه گيلان

قاسمي زاد – عباس

فصلنامه

سراسري

22

تبليغات امروز

كاشفي خوانساري – سيد علي

كاشفي خوانساري – سيد علي

ماهنامه

سراسري

23

ترقي اقتصادي

شركت تعاوني صادرات صدر ايرانيان

خاكدامن – حورا

ماهنامه

سراسري

24

تكنولوژي بهره برداري از منابع زميني

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد شاهرود

حسيني – سيدعلي اكبر

فصلنامه

سراسري

25

چينه زمين ساخت

دانشگاه اروميه

ثياب قدسي – علي اصغر

فصلنامه

سراسري

26

خداي نامه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري

لطيفي – عبدالحسين

فصلنامه

سراسري

27

روان شناسي مثبت

جهاد دانشگاهي استان البرز

هاشمي راد – سيدعلي اكبر

فصلنامه

سراسري

28

سلامت و روان شناسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

حكمي – محمد

فصلنامه

سراسري

29

سيستان و بلوچستان

موسسه فرهنگي هنري خراسان

شجاعي بورآباد – كورش

روزنامه

محلي

30

علوم منابع طبيعي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور

محمودي – جلال

فصلنامه

سراسري

31

فراتر از چپ

راوري – محسن

راوري – محسن

دو هفته نامه

منطقه اي

32

فيزيولوژي گياهان زراعي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

شكوه فر – عليرضا

فصلنامه

سراسري

33

كاسيت

اسماعيلي نژاد – فيروز

اسماعيلي نژاد – فيروز

دو هفته نامه

منطقه اي

34

كتاب ماه فلسفه

موسسه خانه كتاب تهران

اوجبي – علي

ماهنامه

سراسري

35

كتاب ماه هنر

موسسه خانه كتاب تهران

سالاري – محمود

ماهنامه

سراسري

36

كليد روشن

موسسه سيماي برق پارسيان

مروج – زهرا

دو ماه يکبار

سراسري

37

لب جوي

فخري قاضياني – سيدمرتضي

فخري قاضياني – سيدمرتضي

ماهنامه

سراسري

38

مجله تحقيقات در علوم پيراپزشكي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان-دانشكده پيراپزشكي

صالحي – ايرج

فصلنامه

سراسري

39

مديريت منابع انساني در ورزش

دانشگاه شاهرود

يونسيان – علي

دو فصلنامه

سراسري

40

مطالعات رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي

دانشگاه فردوسي مشهد

طاهري تربتي – حميدرضا

دو فصلنامه

سراسري

41

نقش زندگي

موسسه فرهنگي هنري زنان ناشر

ظهوريان – مريم سادات

ماهنامه

محلي

42

نماگرهاي مالياتي

سازمان امور مالياتي كشور

عسكري – علي

فصلنامه

سراسري

43

نهج الحكمة

دانشگاه اميرالمؤمنين (ع)

موسوي جزايري – سيدمحمدعلي

دو فصلنامه

سراسري

44

هفت حصار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

ذاكر حقيقي – كيانوش

فصلنامه

سراسري

45

يافته هاي نو در روان شناسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

عسگري – پرويز

فصلنامه

سراسري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.