چهارشنبه، ۱۱ تیر ۹۳ - ۰۳:۴۲

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه بر اساس آمار تا 31 خردادماه امسال تراز سطح آب دریاچه ارومیه به…

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه بر اساس آمار تا 31 خردادماه امسال تراز سطح آب دریاچه ارومیه به 1270.50 متر کاهش یافته است، افزود: این در حالی است که تراز سطح آب دریاچه ارومیه در زمان مشابه سال گذشته 1270.92 متر بوده که تراز اکولوژیک سطح آب دریاچه ارومیه 1274.10 متر است.

وی با اعلام اینکه تراز حداکثر مشاهده شده سطح آب دریاچه ارومیه 1278.41 متر است، اظهار داشت: از ابتدای مهرماه سال گذشته تا کنون در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 282.5 میلیمتر بارندگی ثبت شده که این میزان در مدت مشابه سال قبل 392.4 میلیمتر و در دراز مدت مشابه 332.7 میلیمتر بود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بارشها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال قبل 25.2 درصد و نسبت به دراز مدت مشابه 19.4 درصد کاهش یافته است، ادامه داد: ارتفاع کل ریزشهای جوی از ابتدای سال آبی جاری تا کنون 282.5 میلیمتر در استان بود.

دانشجو با بیان اینکه ریزشهای جوی در آذربایجان غربی نسبت به میانگین دراز مدت مشابه 15.1 درصد و نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل 28 درصد کاهش یافته، عنوان کرد: حجم بارشها بدون احتساب دریاچه ارومیه بالغ بر 10.60 میلیارد متر مکعب تا کنون گزارش شده است.

وی با اعلام اینکه در حوضه آب ارس نیز از ابتدای سال آبی جاری تا کنون 226 میلیمتر بارندگی ثبت شده است، اضافه کرد: این در حالی است که این میزان نسبت به بارش 340.3  میلیمتری سال گذشته 33.6 درصد کاهش یافته و نسبت به بارش 230.3 میلیمتری دراز مدت مشابه 1.9 درصد کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارشها در حوضه آبریز زاب گزارش شده است، اعلام کرد: در این حوضه از ابتدای سال آبی جاری تا کنون 556.8 میلیمتر ریزشهای جوی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 694.7 میلیمتر 19.8 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت مشابه به میزان 621.7 میلیمتر با 10.4 درصد کاهش بارشها مواجه بودیم.

دانشجو با بیان اینکه در آذربایجان غربی از ابتدای سال آبی تا کنون 282.5 میلیمتر بارندگی ثبت شده است، گفت: این میزان در مقایسه با بارش 392.4 میلیمتری مدت مشابه سال قبل و 3325.7 میلیمتری دراز مدت مشابه به ترتیب با کاهش 28 و 15.1 درصد همراه بود.

وی با اشاره به اینکه طی خرداد ماه امسال در حوضه آبریز ارس 55.4 میلیمتر، دریاچه ارومیه 15.5 و زاب 12 میلیمتر بارندگی ثبت شده است، اظهار داشت: میانگین بارندگی در استان 27 میلیمتر بوده که این میزان  در مدت مشابه سال قبل 26.7 میلیمتر و دراز مدت مشابه 20.4 میلیمتر بود.

وی در خصوص درصد تغییرات ریزشهای جوی طی خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته و دراز مدت مشابه، اعلام کرد: بارشها طی خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش یک درصدی و نسبت به دراز مدت مشابه 32.3 درصد افزایش داشته است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.