شنبه، ۲۴ خرداد ۹۳ - ۰۱:۱۱

علی اکبر نژادرضا در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز افزود: خودکفایی و تحول در حوزه کشاورزی نیازمند مدیریت جهادی است و باید…

علی اکبر نژادرضا در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز افزود: خودکفایی و تحول در حوزه کشاورزی نیازمند مدیریت جهادی است و باید این فرهنگ گسترش یابد.

وی تشریح کرد: ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان و پایه های کشاورزی نوین و دانش محور می تواند نقش موثری در بهبود شرایط زندگی بهره برداران داشته باشد.

نژادرضا ادامه داد: پایین بودن سواد بهرهبرداران بخش کشاورزی و در نتیجه فراهم نبودن شرایط لازم در بهره برداران برای استفاده از فناوریهای پیشرفته از قبیل اینترنت و ماشین آلات مُدرن از عوامل اصلی و چالشهای مهم در عرصه ترویج و آموزش است.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: کارشناسان ترویج را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفهای میدانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا میشود.

وی اظهار داشت: ترویج و آموزش سهم زیادی در افزایش دانش و آگاهی بهره برداران و در نتیجه افزایش تولید و قطع وابستگی را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.