سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۹۳ - ۰۱:۵۹

به گزارش خبرنگار مهر، اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در آخرین جلسه خود بر لزوم توجه ويژه به مناطق ساحلي درياي…

به گزارش خبرنگار مهر، اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در آخرین جلسه خود بر لزوم توجه ويژه به مناطق ساحلي درياي خزر با ياري جستن از فعال سازي تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد در كنار استفاده از ابزارهاي حاكميتي تاكيد كردند.

در جلسه امروز شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مقرر شد موضوع يكپارچگي نوار ساحل شمالي در سه استان گلستان، مازندران و گيلان پيگيري و تشكيل شوراي منطقه‌اي خزر براي هماهنگي مسائل كالبدي استانهاي ياد شده، با نگاه حداكثر حفاظت و مراقبت از ظرفيت‌هاي زيستي و زيست محيطي تشكيل و در صورت لزوم و موفقيت، به صورت لايحه‌اي براي شكل گيري قانوني توسط دبيرخانه شوراي عالي به دولت پيشنهاد شود.

دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نيز در راستاي موارد ياد شده تلاش مي‌كند موضوع را به بحثي با حساسيت اجتماعي تبديل كند و در اين خصوص از حداكثر ظرفيتهاي غير دولتي و نهادهاي اجتماعي و حرفه اي علاوه بر ظرفيتهاي حاكميتي استفاده خواهد كرد.
همچنين مقرر شد دبيرخانه شوراي عالي نسبت به تهيه مدل اجتماعي- حاكميتي با هدف حفاظت از ظرفيتهاي زيست محيطي، فرهنگي، كالبدي و اجتماعي استان مازندران اقدام كند.

براين اساس، بايد تلاش شود حوزه هاي سياسي مانند بخشداري‌ها و فرمانداري‌ها در حوزه ساخت و ساز و صدور مجوز دخالت نكنند و دبيرخانه شوراي عالي مدلي براي مديريت يكپارچه توسعه و عمران و خدمات شهري سرزميني در محدوده فرمانداري‌ها ارائه دهد.

براساس تصميمات اتخاذ شده از سوي اعضاي حاضر در جلسه، مقرر شد دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مدل مديريت قلمرو يكپارچه در حوزه كنترل عمراني و خدمات شهري را براي استان مازندران ارائه دهد، همچنين دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران با همكاري دستگاه‌هاي عضو شورا تقاضاهاي موجود در منطقه را هدايت و بصورت هماهنگ با مطالعات ICZM راهبري مي‌كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.