چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۹۳ - ۰۹:۴۵

سلامت نیوز: بيش از 5 ماه از آغاز سال جديد ‌ اما هنوز ضريب k جراحي و بيهوشي اعلام نشده است در حالي…

سلامت نیوز: بيش از 5 ماه از آغاز سال جديد ‌ اما هنوز ضريب k جراحي و بيهوشي اعلام نشده است در حالي که ضريب k جراحي، بيهوشي و داخلي همه ساله از طريق وزارت بهداشت و درمان اع?م مي‌شد تا براساس آن حق‌الزحمه پزشکان تعيين شود.

پس از اعلام ضريب K براي محاسبه حق‌الزحمه جراحي، كافي بود تا ابتدا كد عمل جراحي را از كتاب تعرفه كاليفرنيا مشخص کرده و سپس با ضرب واحد جراحي در ضريب k ميزان حق‌الزحمه را محاسبه کنند.

نزديک به 3 دهه از نخستين زماني که قرار شد ضريب K از کتاب کاليفرنيا براي تعيين حق‌الزحمه جراحي مبنا قرار گيرد،‌ مي‌گذرد و حال وزارت بهداشت،‌ سازمان نظام پزشکي و پزشکان يک صدا بر تغيير اين مبنا اصرار مي‌ورزند. پس از گذشت 30 سال از مبنا قرار گرفتن ضريب k کتاب کاليفرنيا، بسياري از تکنيک‌هاي جراحي تغيير کرده،‌ جراحي‌هاي جديدي به گستره کار پزشکان افزوده شده است و خلاصه اينکه همه چيز در کتاب کاليفرنيا پيدا مي‌شود، جز آنچه که در نظام جراحي امروز کشور به آن نيازمنديم.

مسئولان نظام سلامت کشور،‌ دليل اصلي اعلام نشدن تعرفه جراحي و بيهوشي بعد از گذشت حدود 5 ماه از سال جديد را، تغيير رويه تعيين حق‌الزحمه جراحي و جايگزين شدن کتاب ارزش‌هاي نسبي خدمات سلامت به جاي کتاب کاليفرنيا مي‌دانند.

کتاب ارزش‌گذاري نسبي خدمات سلامت، تحول بزرگي براي جامعه پزشکي

معاون درمان وزارت بهداشت درباره علت تاخير در اعلام ضريب k گفت: «قرار است تغييراتي در اين زمينه انجام شود، به همين دليل هم شوراي عالي بيمه اين کار را به کميته‌اي تخصصي سپرده و تعيين تعرفه‌ها در حال انجام است و نتايج آن ظرف چند روز آينده به‌طور رسمي اعلام خواهد شد.»

دکتر محمد حاجي‌آقاجاني با اشاره به تغيير رويه تعيين ضريب k گفت: «طبيعي است که اجرايي شدن کتاب ارزش‌گذاري نسبي خدمات سلامت مقداري به طول بيانجامد اما تحول بزرگي براي جامعه پزشکي است، چراکه همه حق‌العلاج‌هاي پزشکي را از بخش دولتي گرفته تا خصوصي و از بخش جراحي گرفته تا داخلي و… را در بر خواهد گرفت.»

وي با تاکيد بر اينکه تصميم وزارت بهداشت و شوراي عالي بيمه اجرايي کردن اين کتاب در سال جاري است، گفت: «هدف از اجرايي شدن اين کتاب ايجاد تعادل بين خدماتي که در بيمارستان‌ها ارائه مي‌شود با تعرفه‌هاي موجود است. اين تغيير تعرفه براي بهبود وضعيت بيمارستان‌هاي ارائه‌دهنده خدمات درماني در سطح کشور است. البته تعرفه‌ها فقط در بخش حق‌العلاج مشخص نشده، بلکه بخش مربوط به هتلينگ در همان ابتداي سال اعلام شده و در حال اعمال است.»

معاون درمان وزارت بهداشت درباره ضرورت تغيير رويه تعيين ضريب k گفت: «کتابي که 30 سال پيش تدوين شده، هنوز ملاک است در طي اين 3 دهه تغييرات بسياري در روش‌هاي پزشکي، تکنيک جراحي، روش‌هاي درماني و تشخيصي ايجاد شده است و براي همين بازنگري در تعرفه‌ها ضروري بود تا امکان ارائه خدمات نوين درماني به بهترين شکل ايجاد شود.»

تغييرات فعلا محرمانه است

رئيس انجمن آنستزيولوژي و مراقبت‌هاي ويژه ايران، درباره دليل اين تاخير گفت: «تعرفهk مورد ارزيابي براي جراحي بيش از 25 سال است که کتاب مرجعش تغييري نکرده. شيوه‌هاي جراحي‌ و جراحي‌هاي جديدي که امروز در کشور انجام مي‌شود، ‌اصلا در اين کتاب تعريف نشده است. به همين دليل هم نياز به بازنگري در اين تعرفه‌ها وجود داشت. جزئيات اين امر هم محرمانه و قابل‌توضيح نيست.»

وي با بيان اينکه پزشکان هم از ضرورت اين بازنگري آگاه هستند، ‌گفت: «همه صنف‌هاي پزشکي به اين موضوع اعتراض دارند اما چون بازنگري اساسي است تا امروز تحمل کرده‌اند. هر سال اين تعرفه‌ها در ماه دوم و سوم سال اعلام مي‌شد اما امسال چون اين تغييرات مثبت است، دندان به جگر گذاشته‌اند اما واي به حال زماني که پزشکان بخواهند اعتراض کنند. اميدوارم که پس از اعلام نهايي اين تعرفه‌ها،‌ اجراي آنها از مهر ماه امسال آغاز شود»

در جريان تغييرات تعرفه بوديم

رئيس انجمن جراحان ارتوپدي ايران هم درباره تاخير در اعلام ضريب K و تعرفه‌هاي جراحي گفت: «انجمن جراحان ارتوپدي در جريان تغيير رويه تعيين تعرفه‌ها قرار گرفته بود و ما هم در حال بررسي و تغيير و تحول براي تعيين تعرفه‌هاي جديد بوديم.»

دکتر غلامعلي عکاشه با بيان اين مطلب که همين موضوع،‌ سبب شده بود تا پزشکان همکاري لازم را با وزارت بهداشت داشته باشند،‌ توضيح داد: «تعرفه قبلي بر مبناي سال 1388 بود و تصميم بر اين شد که تعرفه سال 1384 که تعرفه‌اي کامل است، مبنا قرار گيرد‌ اما هيچ‌گاه اجرايي نشد. به اين ترتيب امکان داشت مشکلاتي را با بيمه‌ها، به‌ويژه بيمه‌هاي خصوصي داشته باشيم. وزارت بهداشت،‌ سازمان نظام پزشکي و‌ نظام سلامت با اين تغييرات کلنجار مي‌رفتند اما در نهايت تجميع انجام شد تا جايي که قرار است تعرفه جديد از اول شهريور ماه ابلاغ شود.»

وي افزود: «اين تغيير تعرفه در بخش دولتي و نيمه‌خصوصي به‌طور کامل مشخص شده است و به‌ زودي در بخش‌هاي کاملا خصوصي هم مشخص خواهد شد.»

دکتر عکاشه با اشاره به اينکه در چند سال گذشته تعرفه‌ها ثابت بود،‌ تاکيد کرد: «بيشتر از 9 سال است که تعرفه‌ها بدون هيچ تغييري مانده است در حالي که در اين سال‌ها از قيمت سبزي گرفته تا دارو افزايش پيدا کرده است. با مطالباتي که پزشکان داشتند و با در ميان گذاشتن اين موضوع با نظام پزشکي و بيمه‌ها،‌ نظام سلامت بالاخره به تجميع تفکر رسيدند و قرار شد مبناي 84 که به واقعيت نزديک‌تر است، اساس کار باشد.»

وي افزود:‌ «وزارت بهداشت از انجمن‌ها درباره تعرفه نظرخواهي کرده بود که آنها را ترميم،‌ تعديل يا تجميع کند که در نهايت، امروز اين نتيجه از طرف انجمن جراحان ارتوپدي به آنها ارائه شد.»

وي با اشاره به موضوع رابطه ميان پزشک و بيمار يادآور شد: «نظر و اعتقاد شخصي من اين است که در بخش پزشکي نبايد براي پزشکان محدوديت و معذوريت ايجاد کنيم. رابطه پزشک با بيمار رابطه‌اي انساني است و نه اقتصادي است. به اين معنا که نبايد اقتصاد را مبنا و اساس رابطه ميان پزشک و بيمار قرار داد. در طول بشريت هم مرتبه پزشکي را با علم اديان يکي مي‌دانستند.»

دکتر عکاشه افزود: «هنگامي که پزشکان را در اين چارچوب محصور مي‌کنند، پزشک ديگر نمي‌تواند آزاد باشد تا وظيفه انساني، اخلاقي و مذهبي خود را انجام دهد. وقتي براي کار پزشک قيمت بگذارند، از انگيزه‌هاي انساني، اخلاقي و مذهبي براي ارتباط با بيمار خالي خواهد شد.»

وي با بيان اينکه بهتر است در اين موارد پزشک تصميم گيرنده باشد،‌ گفت: «بايد بگذارند پزشک براساس کاري که انجام مي‌دهد، توان بيمار و نيازهاي درماني وي، خودش تشخيص بدهد. دکتر قريب، دکتر عدل و دکتر عزيزي به دنبال زندگي بودند نه اقتصاد و پول. زندگي‌شان هم به‌‌خوبي مي‌چرخيد، چون مردم آنها را قبول داشتند و به آنها اعتماد مي‌کردند. اين پزشکان، استاد و دانشمند بودند نه بازرگان. وقتي اين مسائل در رابطه ميان پزشک و بيمار مطرح مي‌شود،‌ همه قداست رشته پزشکي و کار پزشکان زير سوال خواهد رفت.»

منبع: هفته نامه سپید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.